< Archiwum

V Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz 2022

Laureaci

Grand Prix

Marcin Koleśnik

Absolwent krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. A. Brinckena w 2006 roku. Po studiach działał w grupie „Okolice 80” (wystawy w Polsce i Niemczech). Po rozwiązaniu grupy rozpoczął działalność w projektach muzycznych z pogranicza free jazzu i muzyki improwizowanej. Obecnie zajmuje się malarstwem, grafiką, tworzy ilustracje, pracuje w filmie. Prowadzi klasę rysunku i storyboardu w szkole filmowej w Krakowie.

Pierwsza nagroda

Samuel Kłoda

Urodzony w 1998 roku w Cieszynie, gdzie ukończył liceum plastyczne. Student V roku krakowskiej ASP na kierunku malarstwo w pracowni prof. A. Bednarczyka. Obronił licencjat na kierunku edukacja artystyczna. Finalista Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” 2021 (wystawa pokonkursowa) i 12. Triennale Małych Form Malarskich (wystawa pokonkursowa w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu).

Druga nagroda

Szymon Poloczek

W 2019 roku obronił dyplom licencjacki w pracowni druku płaskiego, a w 2022 dyplom magisterski na Wydziale Malarstwa (oba na katowickiej ASP). Najważniejsze wystawy: Studencki Obraz Roku – ASP Katowice (Galeria Rondo Sztuki); Zbrojownia Sztuki w Gdańsku (2021); Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu (2021). Laureat Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Malarskiego im. W. Fangora (2021). Finalista 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” (2022).

Trzecia nagroda ex equo

Przemysław Garczyński

Urodzony w 1988 roku w Lublinie. Ukończył malarstwo na ASP w Gdańsku i grafikę na UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje jako asystent na ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, malarstwem ściennym i grafiką. Najważniejsze wystawy:„Pull the Trigger” (Gdańska Galeria Miejska, 2022); „Porządkowanie” (Galeria Sztuki, Legnica, 2021); „Perspektywa+” (Pawilon Sztuki Fundacji ERGO Hestia, Warszawa, 2019); 17. „Artystyczna Podróż Hestii”, Wystawa Finalistów(Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2018); Gdańskie Biennale Sztuki (Gdańska Galeria Miejska, 2018).

Trzecia nagroda ex equo

Stanisław Czwartos

Urodzony w 1998 roku w Krakowie. W latach 2017–2019 studiował na Wydziale Sztuki UP. Od 2019 roku kontynuuje naukę na krakowskiej ASP w pracowniach: malarstwa prof. J. Matuszewskiego i rysunku prof. G. Wnęka.Obecnie student IV roku. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Artystycznym Otwarta Pracownia. Stypendysta rektora ASP w Krakowie (2021/2022). Laureat IV edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Malarskiego im. W. Fangora; wystawa pokonkursowa w Wielkiej Zbrojowni ASP w Gdańsku (2022). Zdobywca 2. nagrody na 12. Triennale Małych Form Malarskich; wystawa pokonkursowa w Galerii Sztuki Wozownia (Toruń, 2022).

Wyróżnienie

Edyta Olszewska

Urodzona w 1998 roku w Lęborku. Obecnie studentka V roku malarstwa na ASP im. J. Matejki w Krakowie. Zajmuje się głównie malarstwem oraz tworzy obiekty i instalacje. Czerpie inspiracje ze sztuki baroku, ikonografii chrześcijańskiej i popkultury.

Nagroda Zarządu NCD Poland sp. z o. o. w Bydgoszczy

Michał Żądło

Urodzony w 1997 roku w Limanowej. Absolwent ASP im. J. Matejki w Krakowie, kierunek: malarstwo, oraz Liceum Plastycznego im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu, specjalizacja: tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze. W 2022 roku finalista 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, organizowanego przez UAP Poznań. W 2015i 2016 roku laureat stypendium MKiDN dla uczniów szkół artystycznych. Uczestnik kilku wystaw krajowych. Aktualnie zajmuje się malarstwem figuratywnym. Inspiracji szuka w codzienności i sztuce dawnej (rzeźbie gotyckiej, malarstwie renesansowym i barokowym).

Nagroda Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Przemysław Garczyński

Urodzony w 1988 roku w Lublinie. Ukończył malarstwo na ASP w Gdańsku i grafikę na UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje jako asystent na ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, malarstwem ściennym i grafiką. Najważniejsze wystawy:„Pull the Trigger” (Gdańska Galeria Miejska, 2022); „Porządkowanie” (Galeria Sztuki, Legnica, 2021); „Perspektywa+” (Pawilon Sztuki Fundacji ERGO Hestia, Warszawa, 2019); 17. „Artystyczna Podróż Hestii”, Wystawa Finalistów(Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2018); Gdańskie Biennale Sztuki (Gdańska Galeria Miejska, 2018).

Uzasadnienie werdyktu

Jury V Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszcz 2022 jednogłośnie przyznało grand prix Marcinowi Koleśnikowi. Jury doceniło kolorystyczną dojrzałość prezentowanych przez niego obrazów oraz rozmach malarskiego gestu i zróżnicowaną materię kompozycji. Oryginalność "malarskich opowieści", budowanie specyficznej przestrzeni wyróżniają tego malarza.

Pierwsza nagroda przyznana została Samuelowi Kłodzie, autorowi ekspresjonistycznych wizji zdecydowanie mrocznej tonacji. Brutalność gestu, żywy temperament malarski charakteryzują prace tego autora. Jest to propozycja o dużej sile wyrazu.

Druga nagroda przypadła w udziale Szymonowi Poloczkowi. W przeciwieństwie do po-przedników reprezentujących malarstwo figuratywne , malarz ten uprawia żywiołową abstrakcję o kontrastowych barwach, pełną energetycznego rysunku. Całość jest wyrazem pasji malarskiej odzwierciedlającej żywioł natury.

Jury przyznało trzecią nagrodę ex aequo Stanisławowi Czwartosowi i Przemysławowi Garczyńskiemu. Malarze ci reprezentują zupełnie odmienne postawy. Czwartos nawiązuje do tradycji historycznego malarstwa figuratywnego. Treści przez niego poruszane dotykają egzystencjalnych i metafizycznych problemów. Garczyński koncentruje się na bogactwie abstrakcyjnych struktur.

Porządkuje rytmy i nawarstwia graficzne tła. Pracuje nad atrakcyjną kolorystyką.Jego malarstwo zmierza do perfekcji plastycznej.

Dodatkową nagrodę rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich otrzymała Edyta Olszewska za obraz niewielkich rozmiarów, niezwykle syntetyczny, przykuwający uwagę trafnym przedstawieniem tematu.

Przewodniczący jury Ryszard Grzyb

Jury

Ryszard Grzyb przewodniczący
dr Jakub Ciężki
Ignacy Czwartos
dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR
prof. dr hab. Aleksandra Simińska

Kurator wystawy
Jolanta Chmara Prezes ZPAP Okręg Bydgoski

Jakub Ciężki

Urodzony w 1979 roku w Lublinie. W latach 1998–2003 studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Stypendysta ministra kultury w programie stypendialnym Młoda Polska na rok 2013, dwukrotnie otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Lublina (2015, 2016). Otrzymał grand prix oraz wyróżnienia redakcji „Artinfo.pl” i „Artluk” na Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” 2011. Autor wystaw indywidualnych, m.in.:„Triumf abstrakcji” (Pałac Lubomirskich / Muzeum Narodowe w Lublinie, 2021); „Closerstill” (Galeria Labirynt, 2020); „Kary cielesne” (Galeria Propaganda, 2015); „Haven’t We Met Before?” (Galeria Propaganda, 2012);„blackout” (Galeria Bielska BWA, 2013).

Ignacy Czwartos

Urodzony w 1966 roku w Kielcach. Studia na UAM w Poznaniu – Zakład Wychowania Plastycznego w Kaliszu. Dyplom w pracowni T. Wolańskiego w 1993 roku. W 1995 współtworzył Stowarzyszenie i Galerię Otwarta Pracownia. Od 2006 roku pełni w nim funkcję prezesa zarządu. W 2019 odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prace w zbiorach: BWA Kielce, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Górków w Szamotułach, MCSW „Elektrownia” w Radomiu, Fundacji „Nowa Przestrzeń Sztuki” w Kielcach, Fundacji G. Schmidta w Koninie, Muzeum Ikon w Supraślu, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Ryszard Grzyb

Urodzony w 1956 roku w Sosnowcu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego (1976–1979) oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1979–1981). Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego W latach 1982–1992 był członkiem Gruppy, współzałożycielem i wydawcą pisma Gruppy – „Oj dobrze już”. Jego obrazy znajdują się w zbiorach państwowych i w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Równolegle do malarstwa uprawia twórczość poetycką. Jego Zdania Napowietrzne zostały wydane przez Świat Literacki (2005). Ja chrząszcz – wybór wierszy, Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza (2020). W 2004 rozpoczął multimedialny projekt Zdania napowietrzne, w ramach którego kolekcjonuje krótkie sentencje poetyckie, „absurdalne haiku” i umieszcza je w kontekście zupełnie obcym poetyckim eksperymentom. Laureat Nagrody im. Jana Cybisa za 2010 rok.

Jadwiga Sawicka

Urodzona w 1959 roku. Tworzy obrazy, fotografie, obiekty, instalacje tekstowe, również w przestrzeni publicznej. Wystawy indywidualne m.in. w Galerii Foksal w Warszawie, Zachęcie – Narodowej GaleriiSztuki w Warszawie, Bunkrze Sztuki w Krakowie, Atlasie Sztuki w Łodzi, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie.Brała udział w licznych wystawach problemowych w kraju i prezentacjach polskiej sztuki za granicą. Jest laureatką Nagrody im. J. Cybisa i Nagrody im. K. Kobro. Doktor habilitowana, pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mieszka w Przemyślu.

Aleksandra Simińska

Urodzona w 1962 roku. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom uzyskała w pracowni malarstwa prof. J. Karczmarskiego w 1988 roku. Obecnie jest profesorem na Politechnice Bydgoskiej. Prowadzi pracownię malarstwa i rysunku na kierunku architektura wnętrz. W latach 1989–1993pracowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, a następnie kierowała pracownią malarstwa na UWM w Olsztynie. Jest autorką cykli malarskich, m.in. „Pejzaż podwójny”, „Rozmowy z innymi malarzami”, „Wyspy”, „Wnętrza z pudłem”, „Bachantki”, „Aleppo”, „Ukrainie”. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. Otrzymała: dwukrotnie stypendia MKiS, stypendium Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej w Paryżu, w 2009 została odznaczona Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Pełni funkcję wiceprezesa Okręgu Bydgoskiego ZPAP.Mieszka i tworzy w Bydgoszczy.

Finaliści

Jowita Żychniewicz

Ukończyła ASP w Gdańsku dyplomem na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowniach: malarstwa pod kierunkiem prof. M. Świeszewskiego i sitodruku pod kierunkiem ad. II st. A. Widyńskiego. W 2004 roku znalazła się w gronie 100 finalistów konkursu „Obraz Roku”, czemu towarzyszyła wystawa w Królikarni w Warszawie. Uczestniczka Konkursu Malarstwa „Bielska Jesień” 2007 w BWA w Bielsku-Białej. Nominowana do nagrody Pomorskiej Nadziei Artystycznej 2009 w Gdańsku.

Agata Żychlińska

Magister sztuki, absolwentka Wydziału Malarstwa ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz ASP w Gdańsku. W swojej twórczości operuje głównie formą i kształtem, a w warstwie teoretycznej licznymi metaforami oraz symbolami.W swoich pracach odwołuje się m.in. do popkultury, filozofii antropocentryzmu czy feminizmu. Swoją działalność traktuje jako sposób refleksji nad ogromem zjawisk i bodźców kształtujących relacje człowieka z resztą świata, a każda praca jest dla niej oddzielną o tym opowieścią.

Karolina Żądło

Urodzona w 1999 roku w Rabce-Zdroju. Od 2019 roku studentka krakowskiej ASP w pracowniach prof. J. Matuszewskiego i prof. G. Wnęka. Stypendystka rektora ASP w Krakowie (2021/2022). Laureatka IV edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Malarskiego im. W. Fangora; wystawa pokonkursowa w Wielkiej Zbrojowni ASPw Gdańsku (2022). Finalistka 12. Triennale Małych Form Malarskich; wystawa pokonkursowa w Galerii Sztuki Wozownia (Toruń, 2022).

Karolina Żądło

Urodzona w 1999 roku w Rabce-Zdroju. Od 2019 roku studentka krakowskiej ASP w pracowniach prof. J. Matuszewskiego i prof. G. Wnęka. Stypendystka rektora ASP w Krakowie (2021/2022). Laureatka IV edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Malarskiego im. W. Fangora; wystawa pokonkursowa w Wielkiej Zbrojowni ASPw Gdańsku (2022). Finalistka 12. Triennale Małych Form Malarskich; wystawa pokonkursowa w Galerii Sztuki Wozownia (Toruń, 2022).

Karolina Żądło

Urodzona w 1999 roku w Rabce-Zdroju. Od 2019 roku studentka krakowskiej ASP w pracowniach prof. J. Matuszewskiego i prof. G. Wnęka. Stypendystka rektora ASP w Krakowie (2021/2022). Laureatka IV edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Malarskiego im. W. Fangora; wystawa pokonkursowa w Wielkiej Zbrojowni ASPw Gdańsku (2022). Finalistka 12. Triennale Małych Form Malarskich; wystawa pokonkursowa w Galerii Sztuki Wozownia (Toruń, 2022).

Michał Żądło

Urodzony w 1997 roku w Limanowej. Absolwent ASP im. J. Matejki w Krakowie, kierunek: malarstwo, oraz Liceum Plastycznego im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu, specjalizacja: tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze. W 2022 roku finalista 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, organizowanego przez UAP Poznań. W 2015i 2016 roku laureat stypendium MKiDN dla uczniów szkół artystycznych. Uczestnik kilku wystaw krajowych. Aktualnie zajmuje się malarstwem figuratywnym. Inspiracji szuka w codzienności i sztuce dawnej (rzeźbie gotyckiej, malarstwie renesansowym i barokowym).

Michał Żądło

Urodzony w 1997 roku w Limanowej. Absolwent ASP im. J. Matejki w Krakowie, kierunek: malarstwo, oraz Liceum Plastycznego im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu, specjalizacja: tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze. W 2022 roku finalista 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, organizowanego przez UAP Poznań. W 2015i 2016 roku laureat stypendium MKiDN dla uczniów szkół artystycznych. Uczestnik kilku wystaw krajowych. Aktualnie zajmuje się malarstwem figuratywnym. Inspiracji szuka w codzienności i sztuce dawnej (rzeźbie gotyckiej, malarstwie renesansowym i barokowym).

Michał Żądło

Urodzony w 1997 roku w Limanowej. Absolwent ASP im. J. Matejki w Krakowie, kierunek: malarstwo, oraz Liceum Plastycznego im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu, specjalizacja: tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze. W 2022 roku finalista 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, organizowanego przez UAP Poznań. W 2015i 2016 roku laureat stypendium MKiDN dla uczniów szkół artystycznych. Uczestnik kilku wystaw krajowych. Aktualnie zajmuje się malarstwem figuratywnym. Inspiracji szuka w codzienności i sztuce dawnej (rzeźbie gotyckiej, malarstwie renesansowym i barokowym).

Dawid Zdobylak

Urodzony w 1993 roku na Dolnym Śląsku, w Chobieni. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.W latach 2012–2017 studiował malarstwo na ASP im. J. Matejki w Krakowie, w pracowni J. Matuszewskiego oraz w pracowni rysunku G. Wnęka. W 2017 roku obronił dyplom „Portret natury”. Jego prace były prezentowane w Pałacu Sztuki na wystawie „Najlepsze Dyplomy 2016/2017”. Obecnie doktorant w macierzystej uczelni.

Marta Wyczółkowska

Urodzona w 1983 roku. W latach 2005–2008 odbyła studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2015–2020 studiowała na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W 2016r. jej obraz został wyróżniony w II Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego. W 2022 r. jej malarstwo prezentowane było na wystawie indywidualnej pt. ‚’W czterech ścianach’’w Galerii Amfilada w MOK w Olsztynie. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych oraz plenerach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i wideo-artem.

Kacper Woźny

Urodzony w 1998 roku w Warszawie. Laureat Międzynarodowego Biennale Autoportretu Radom 2013, 2015.W 2016 roku otrzymał indeks na dowolną uczelnię artystyczną w Polsce jako finalista (VI miejsce) Makroregionalnego Przeglądu Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. W 2016 roku został wyróżniony za osiągnięcia artystyczne w latach 2015/2016 przez MKiDN. W 2022 roku obronił dyplom na Wydziale Grafiki na ASP w Warszawie. Poza malarstwem działa muzycznie; światy malarski i muzyczny często tworzą ze sobą jeden świat przedstawiony.

Grzegorz Wnęk

Urodzony we Frysztaku. Doktor habilitowany, profesor uczelni, prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Stypendysta MKiS 1998/1999, MKiDN 2006, MKiDN Młoda Polska 2007, MKiDN 2021, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2022. Grand prix 36. Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Współczesnego„Bielska Jesień” (2003). Wyróżnienie honorowe VI Triennale Sztuki Sacrum w Częstochowie (2006). III nagroda IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2020).

Grzegorz Wnęk

Urodzony we Frysztaku. Doktor habilitowany, profesor uczelni, prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Stypendysta MKiS 1998/1999, MKiDN 2006, MKiDN Młoda Polska 2007, MKiDN 2021, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2022. Grand prix 36. Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Współczesnego„Bielska Jesień” (2003). Wyróżnienie honorowe VI Triennale Sztuki Sacrum w Częstochowie (2006). III nagroda IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2020).

Grzegorz Wnęk

Urodzony we Frysztaku. Doktor habilitowany, profesor uczelni, prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Stypendysta MKiS 1998/1999, MKiDN 2006, MKiDN Młoda Polska 2007, MKiDN 2021, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2022. Grand prix 36. Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Współczesnego„Bielska Jesień” (2003). Wyróżnienie honorowe VI Triennale Sztuki Sacrum w Częstochowie (2006). III nagroda IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2020).

Natalia Wegner

Urodzona w 1974 roku w Poznaniu. Absolwentka ASP w Poznaniu. Dyplom w pracowni linorytu prof. Z. Lutomskiego. W latach 1999–2004 pracowała w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis. Od 2003 roku zatrudniona w macierzystej uczelni (Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu). Prowadzi zajęcia w XII pracowni rysunku. Zajmuje się malarstwem na papierze, stosując technikę kolażu. Mieszka w Mosinie pod Poznaniem.

Marta Wawrzynowicz

Urodzona w 1992 roku w Mrągowie. Absolwentka gdańskiej ASP. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych oraz finalistka konkursów ogólnopolskich i ogólnoświatowych, m.in.: „Nord Art” (Kunstwerk Carlshutte, Büdelsdorf, 2019);„Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” w Galerii Słodownia w Poznaniu (2018); „Walter Koschatzky Kunst-Preis 2017” w Museum of Modern Art MuMoK w Wiedniu (2017); Ogólnopolski Konkurs Malarski im. L. Wyczółkowskiego w bwa w Bydgoszczy (2016); Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. W. Fangora w Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku (2015); XI Ogólnopolskie Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w galerii BWA w Olsztynie(2015). W 2016 roku otrzymała nagrodę Galerii Sztuki w Legnicy w Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych„Promocje” oraz stypendium rektora ASP w Gdańsku dla najlepszych studentów. W 2021 roku – stypendium MKiDN.

Marta Wawrzynowicz

Urodzona w 1992 roku w Mrągowie. Absolwentka gdańskiej ASP. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych oraz finalistka konkursów ogólnopolskich i ogólnoświatowych, m.in.: „Nord Art” (Kunstwerk Carlshutte, Büdelsdorf, 2019);„Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” w Galerii Słodownia w Poznaniu (2018); „Walter Koschatzky Kunst-Preis 2017” w Museum of Modern Art MuMoK w Wiedniu (2017); Ogólnopolski Konkurs Malarski im. L. Wyczółkowskiego w bwa w Bydgoszczy (2016); Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. W. Fangora w Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku (2015); XI Ogólnopolskie Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w galerii BWA w Olsztynie(2015). W 2016 roku otrzymała nagrodę Galerii Sztuki w Legnicy w Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych„Promocje” oraz stypendium rektora ASP w Gdańsku dla najlepszych studentów. W 2021 roku – stypendium MKiDN.

Marta Wawrzynowicz

Urodzona w 1992 roku w Mrągowie. Absolwentka gdańskiej ASP. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych oraz finalistka konkursów ogólnopolskich i ogólnoświatowych, m.in.: „Nord Art” (Kunstwerk Carlshutte, Büdelsdorf, 2019);„Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” w Galerii Słodownia w Poznaniu (2018); „Walter Koschatzky Kunst-Preis 2017” w Museum of Modern Art MuMoK w Wiedniu (2017); Ogólnopolski Konkurs Malarski im. L. Wyczółkowskiego w bwa w Bydgoszczy (2016); Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. W. Fangora w Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku (2015); XI Ogólnopolskie Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w galerii BWA w Olsztynie(2015). W 2016 roku otrzymała nagrodę Galerii Sztuki w Legnicy w Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych„Promocje” oraz stypendium rektora ASP w Gdańsku dla najlepszych studentów. W 2021 roku – stypendium MKiDN.

Anna Vostruchovaité

Pochodząca z Wilna artystka sztuk wizualnych. Absolwentka ASP w Warszawie (dyplom z wyróżnieniami w pracowni prof. A. Karapudy w 2019 roku). W swoim dorobku ma wystawy indywidualne i zbiorowe, takie jak m.in.: „Coming Out. Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie” (2019); „Jeszcze jeden turnus Krzywego Koła” w Galerii Promocyjnej (2021); „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” (2021); „Od «abstrakcji» do abstrakcji” w Fundacji S. Gierowskiego w Warszawie (2022); Triennale Małych Form Malarskich w Galerii Wozownia (2022). Mieszka i pracuje w Warszawie.

Weronika Teplicka

Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu (obecnym Uniwersytecie Artystycznym) w 2007 roku(dyplom w pracowni prof. P.C. Kowalskiego). Studiowała też w Accademii di Belle Arti w Neapolu. Zajmuje się malarstwem, instalacją, tworzy obiekty ze swoich nieudanych obrazów, odpadów, rodzinnych pamiątek itp. Od dwóch lat realizuje projekt „Opowieści o codzienności”, będący dokumentacją jej życia.

Katarzyna Środowska

Absolwentka ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi (Wydział Malarstwa i Rysunku). Członkini Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych. Elementem kluczowym jej prac jest minimalizm i prostota formy. Poprzez misternie malowane detale pragnie zaprowadzić widza w pokłady odczuwania spokoju i wyciszenia. W swych geometrycznych malarskich poszukiwaniach i analizach główny nacisk kładzie na odczucia, czystość kształtów i stonowanych barw.

Wojciech Szybist

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. W 2018 roku uzyskał stopień doktora na macierzystym wydziale.Pracuje jako adiunkt na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Ostatnio prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach (2019), Galerii Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie (2020), Galerii Tytano w Krakowie (2020), Galerii Otwarta Pracownia w Krakowie (2021)oraz Galerii Rostworowski w Krakowie (2022).

Wojciech Szybist

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. W 2018 roku uzyskał stopień doktora na macierzystym wydziale.Pracuje jako adiunkt na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Ostatnio prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach (2019), Galerii Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie (2020), Galerii Tytano w Krakowie (2020), Galerii Otwarta Pracownia w Krakowie (2021)oraz Galerii Rostworowski w Krakowie (2022).

Marlena Szewczyk

Urodzona w 1997 roku. Absolwentka malarstwa na ASP w Katowicach. W jej twórczości humor i absurd są ważnymi elementami, jednak to humor ciężkawy i czarny. Tematami, które najczęściej porusza, są człowiek i jego ciało, często zdeformowane. Obok człowieka pojawiają się również wątki śmiertelności, snów, podświadomości oraz niewygodnych relacji. Kolażowa forma jej obrazów podkreśla, które fragmenty są dla niej ważne.

Olga Szczechowska

Urodzona w 1987 roku w Radomiu. Malarka, graficzka, ilustratorka. W swojej twórczości zwraca uwagę na relacje między naturą a człowiekiem, przyglądając się temu, jak człowiek modeluje naturę na swoim własnym podwórku – przycinając krzaki, sadząc ozdobne drzewa, kreując przydomowe ogródki. Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Olga Szczechowska

Urodzona w 1987 roku w Radomiu. Malarka, graficzka, ilustratorka. W swojej twórczości zwraca uwagę na relacje między naturą a człowiekiem, przyglądając się temu, jak człowiek modeluje naturę na swoim własnym podwórku – przycinając krzaki, sadząc ozdobne drzewa, kreując przydomowe ogródki. Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Olga Szczechowska

Urodzona w 1987 roku w Radomiu. Malarka, graficzka, ilustratorka. W swojej twórczości zwraca uwagę na relacje między naturą a człowiekiem, przyglądając się temu, jak człowiek modeluje naturę na swoim własnym podwórku – przycinając krzaki, sadząc ozdobne drzewa, kreując przydomowe ogródki. Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Anna Staniorowska

Urodzona w 1990 roku we Wrocławiu. W 2015 roku obroniła pracę magisterską na historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (o ikonografii religijnej w starożytnym Egipcie). Jej malarstwo, z pogranicza impresjonizmu i pointylizmu, po paroletnim okresie pracy nad „Cyklem klimatycznym” (2018–2020), zmieniło się formalnie. Weszły doń wątki fantastyczne, które obecnie, w „Cyklu egipskim” (od 2020), przeplatają się z już wyrobioną ekologiczną wrażliwością, a mitologia łączy się z namacalną rzeczywistością.

Agnieszka Staak-Janczarska

Urodzona w 1994 roku. Absolwentka krakowskiej ASP. Najczęstszym tematem w jej twórczości jest martwa natura i człowiek. Komponując swoje obrazy, prowadzi grę z rzeczywistością. Czasem jest to wynik przedstawiania rzeźby lub obrazu w obrazie, cytatu z dawnych mistrzów, a jeszcze kiedy indziej eksponowanie z pozoru nieistotnych przedmiotów. Do ostatnich jej osiągnięć należy zdobycie I nagrody w V Zimowym Salonie Młodych, wyróżnienie w konkursie „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, stypendium Młoda Polska, II miejsce w ogólnopolskim konkursie „A co z wartościami?”.

Agnieszka Staak-Janczarska

Urodzona w 1994 roku. Absolwentka krakowskiej ASP. Najczęstszym tematem w jej twórczości jest martwa natura i człowiek. Komponując swoje obrazy, prowadzi grę z rzeczywistością. Czasem jest to wynik przedstawiania rzeźby lub obrazu w obrazie, cytatu z dawnych mistrzów, a jeszcze kiedy indziej eksponowanie z pozoru nieistotnych przedmiotów. Do ostatnich jej osiągnięć należy zdobycie I nagrody w V Zimowym Salonie Młodych, wyróżnienie w konkursie „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, stypendium Młoda Polska, II miejsce w ogólnopolskim konkursie „A co z wartościami?”.

Jakub Sobolewski

Urodzony w 1991 roku w Łapach, mieszka i tworzy w Warszawie. Ukończył malarstwo w pracowni J. Modzelewskiego na ASP w Warszawie.

Magdalena Siejko-Pobiedzińska

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w pracowni prof. J. Waltosia. W latach 2006–2009 odbyła studia doktoranckie na ASP w Krakowie, zakończone obroną pracy doktorskiej„W obliczu cielesności – obrazy śmiertelne”. Brała udział w ponad 80 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz w 15 wystawach indywidualnych. W latach 1997–2006 otrzymała stypendia artystyczne i naukowe MKiDN, była również stypendystką Prezydenta Miasta Częstochowy. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, instalacją.Jest starszym terapeutą w ŚDS „Vita” w Krakowie, prowadzi także zajęcia teoretyczne ze studentami na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.

Wioleta Rzążewska

Urodzona w 1986 roku w Puławach. Studiowała malarstwo w pracowni prof. M. Wróblewskiej w Instytucie Edukacji Artystycznej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra sztuki z wyróżnieniem oraz nagrodę rektora. Członkini ZPAP Okręgu Warszawskiego. Finalistka oraz laureatka wielu konkursów oraz programów stypendialnych. W swoim dorobku artystycznym ma liczne wystawy indywidualne oraz pokonkursowe.

Wioleta Rzążewska

Urodzona w 1986 roku w Puławach. Studiowała malarstwo w pracowni prof. M. Wróblewskiej w Instytucie Edukacji Artystycznej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra sztuki z wyróżnieniem oraz nagrodę rektora. Członkini ZPAP Okręgu Warszawskiego. Finalistka oraz laureatka wielu konkursów oraz programów stypendialnych. W swoim dorobku artystycznym ma liczne wystawy indywidualne oraz pokonkursowe.

Anna Rutkowska

Urodzona w 1996 roku. Studia na warszawskiej ASP w pracowni malarskiej prof. J. Modzelewskiego, ze specjalizacją w pracowni dr. hab. J. Mioduszewskiego w 2020 (nagroda „Coming Out” dla najlepszego dyplomu). Finalistka konkursów „Artystyczna Podróż Hestii” (2020) oraz „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” (2022). Uczestniczka kilkunastu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Malarka, performerka, karateka. Cały czas poszukuje nowych tematów; maszyny rolnicze i własne przeżycia to tylko jedne z nich.

Maciej Rauch

Urodzony w 1988 roku. Absolwent ASP w Gdańsku. Dyplom uzyskał w 2012 roku. Ma na koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz wiele nagród i wyróżnień, m.in.: wystawa indywidualna „Between the Worlds”(Gdańska Galeria Miejska, 2012); finalista na Triennale Sztuki Pomorskiej w kategorii malarstwo (PGS, Sopot, 2016);stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórcy kultury (2017); wystawa indywidualna „Inne Dni/ The Other Days” (CSW Zamek Ujazdowski, 2021).

Anna Radzimińska

Urodzona w 1998 roku. Artystka wizualna oraz studentka ASP w Warszawie. Otrzymała Nagrodę Dyrektora MOSw Gorzowie Wlkp. w formie wystawy indywidualnej oraz wyróżnienie w formie wystawy indywidualnej w Galerii SZOKART w Poznaniu w ramach 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”. Wybrane wystawy: „Materia Prima”, dawna Biblioteka „Na Piasku”, Wrocław (2022); wystawa 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, Stara Papiernia UAP, Poznań (2022); wystawa indywidualna „Za górami, za blokami”, Galeria Autonomia, Warszawa (2022).

Anna Radzimińska

Urodzona w 1998 roku. Artystka wizualna oraz studentka ASP w Warszawie. Otrzymała Nagrodę Dyrektora MOSw Gorzowie Wlkp. w formie wystawy indywidualnej oraz wyróżnienie w formie wystawy indywidualnej w Galerii SZOKART w Poznaniu w ramach 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”. Wybrane wystawy: „Materia Prima”, dawna Biblioteka „Na Piasku”, Wrocław (2022); wystawa 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, Stara Papiernia UAP, Poznań (2022); wystawa indywidualna „Za górami, za blokami”, Galeria Autonomia, Warszawa (2022).

Anna Radzimińska

Urodzona w 1998 roku. Artystka wizualna oraz studentka ASP w Warszawie. Otrzymała Nagrodę Dyrektora MOSw Gorzowie Wlkp. w formie wystawy indywidualnej oraz wyróżnienie w formie wystawy indywidualnej w Galerii SZOKART w Poznaniu w ramach 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”. Wybrane wystawy: „Materia Prima”, dawna Biblioteka „Na Piasku”, Wrocław (2022); wystawa 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, Stara Papiernia UAP, Poznań (2022); wystawa indywidualna „Za górami, za blokami”, Galeria Autonomia, Warszawa (2022).

Aleksandra Prusinowska

Urodzona w 1986 roku w Gdyni. Absolwentka ASP w Gdańsku. Zaraz po dyplomie rozpoczęła pracę pedagogiczną jako asystentka w pracowni linorytu. W 2018 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki. Uprawia malarstwo i grafikę artystyczną. W swoich pracach lubi sięgać po wzorce z popkultury, nawiązujące do filmów, reklam, zdjęć prasowych, komiksów. Laureatka I nagrody w XIII Konkursie Graficznym im. J. Gielniaka, grand prix w konkursie Fundacji im. F. Eibisch, II nagrody w X edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”, Nagrody Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w V Ogólnopolskim Konkursie im. M. Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy.Stypendystka MKiDN, Marszałka Województwa Pomorskiego i Miasta Gdyni.

Szymon Poloczek

W 2019 roku obronił dyplom licencjacki w pracowni druku płaskiego, a w 2022 dyplom magisterski na Wydziale Malarstwa (oba na katowickiej ASP). Najważniejsze wystawy: Studencki Obraz Roku – ASP Katowice (Galeria Rondo Sztuki); Zbrojownia Sztuki w Gdańsku (2021); Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu (2021). Laureat Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Malarskiego im. W. Fangora (2021). Finalista 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” (2022).

Rzadki widok, ale się staramy. Ewa w białym golfie ze śladami zębów Julii na policzku
Olej na płótnie, 140x130, 2021
Julia Platt
Mateusz Piestrak

Urodzony w 1991 roku. Malarz, artysta wizualny. Pochodzi z Opolszczyzny, mieszka w Poznaniu. Studiował na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym. Prezentował swoje prace na kilku wystawach indywidualnych i kilkunastu zbiorowych w kraju i za granicą. Był laureatem Nagrody Artystycznej „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”(2016), Konkursu im. M. Dokowicz (2016) oraz finalistą Konkursu im. Gepperta (2020) i „Artystycznej Podróży Hestii” (2014, 2016). W 2020 roku założył niezależną Galerię Pani Domu, którą prowadzi w Poznaniu wspólnie z K. Mętlem. W wolnych chwilach tańczy.

Mateusz Piestrak

Urodzony w 1991 roku. Malarz, artysta wizualny. Pochodzi z Opolszczyzny, mieszka w Poznaniu. Studiował na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym. Prezentował swoje prace na kilku wystawach indywidualnych i kilkunastu zbiorowych w kraju i za granicą. Był laureatem Nagrody Artystycznej „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”(2016), Konkursu im. M. Dokowicz (2016) oraz finalistą Konkursu im. Gepperta (2020) i „Artystycznej Podróży Hestii” (2014, 2016). W 2020 roku założył niezależną Galerię Pani Domu, którą prowadzi w Poznaniu wspólnie z K. Mętlem. W wolnych chwilach tańczy.

Olga Pawłowska

Urodzona w 1988 roku w Krakowie. Absolwentka Wydziału Grafiki ASP im. J. Matejki w Krakowie. Dyplom magisterski zrealizowany w 2013 roku w pracowni wklęsłodruku u prof. H. Ożoga, uzupełniony aneksem z malarstwa pod opieką prof. S. Tabisza. Praca doktorska zrealizowana w 2021 roku na Wydziale Malarstwa. Autorka 8 wystaw indywidualnych. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych, plenerów oraz festiwali sztuk wizualnych. Członkini krakowskiego Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia.

Olga Pawłowska

Urodzona w 1988 roku w Krakowie. Absolwentka Wydziału Grafiki ASP im. J. Matejki w Krakowie. Dyplom magisterski zrealizowany w 2013 roku w pracowni wklęsłodruku u prof. H. Ożoga, uzupełniony aneksem z malarstwa pod opieką prof. S. Tabisza. Praca doktorska zrealizowana w 2021 roku na Wydziale Malarstwa. Autorka 8 wystaw indywidualnych. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych, plenerów oraz festiwali sztuk wizualnych. Członkini krakowskiego Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia.

Emanuela Pawłowska

Urodzona w 1997 roku w Nowym Sączu. Absolwentka malarstwa na Wydziale Artystycznym ASP w Katowicach w pracowni prof. J. Rykały. Odczuwa silną potrzebę przetwarzania zdarzeń z przeszłości poprzez swoją twórczość.W obrazach opowiada różne historie na nowo, rzucając uwspółcześnione światło na to, co już było. Zabieg ten jest dla niej gloryfikacją ulotnego życia wybranych przez nią nieznajomych.

Emanuela Pawłowska

Urodzona w 1997 roku w Nowym Sączu. Absolwentka malarstwa na Wydziale Artystycznym ASP w Katowicach w pracowni prof. J. Rykały. Odczuwa silną potrzebę przetwarzania zdarzeń z przeszłości poprzez swoją twórczość.W obrazach opowiada różne historie na nowo, rzucając uwspółcześnione światło na to, co już było. Zabieg ten jest dla niej gloryfikacją ulotnego życia wybranych przez nią nieznajomych.

Emanuela Pawłowska

Urodzona w 1997 roku w Nowym Sączu. Absolwentka malarstwa na Wydziale Artystycznym ASP w Katowicach w pracowni prof. J. Rykały. Odczuwa silną potrzebę przetwarzania zdarzeń z przeszłości poprzez swoją twórczość.W obrazach opowiada różne historie na nowo, rzucając uwspółcześnione światło na to, co już było. Zabieg ten jest dla niej gloryfikacją ulotnego życia wybranych przez nią nieznajomych.

samolot 02
Akryl na płótnie, 80x100, 2022
Stefan Paruch

Urodzony w 1978 roku. W latach 1997–2002 studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom„Lekcja przysposobienia obronnego” obronił w 2002 roku w pracowni prof. J. Modzelewskiego. W latach 2003–2006 studiował w Wyższym Studium Montażu w PWSFTviT w Łodzi. Wraz z grupą artystów współtworzy pracownię przy ul. 11 Listopada na warszawskiej Pradze. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Edukacji Artystycznej APS im. M. Grzegorzewskiej.

Zbigniew Olszyna

Urodzony w 1980 roku. Dyplom obronił w 2007 roku na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP im. W. Strzemińskiegow Łodzi. Mieszka i tworzy w Łodzi. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. Swoje prace wystawia na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Edyta Olszewska

Urodzona w 1998 roku w Lęborku. Obecnie studentka V roku malarstwa na ASP im. J. Matejki w Krakowie. Zajmuje się głównie malarstwem oraz tworzy obiekty i instalacje. Czerpie inspiracje ze sztuki baroku, ikonografii chrześcijańskiej i popkultury.

Konrad Oleksiak

Student malarstwa katowickiej ASP. W swoim malarstwie próbuje łączyć w jedną spójną całość elementy pochodzące z różnych światów, których jest częścią. Duże znaczenie w jego malarstwie ma słowo „pomiędzy”. Poprzez nie odwołuje się do relacji istniejących na krawędziach różnych rzeczywistości, w miejscach, gdzie transparentnie spotykają się elementy każdej z nich. Jest to wyobrażony punkt, który stara się uchwycić i przedstawić w obrazie.Punkt ten, istniejący pomiędzy rzeczywistościami, charakteryzuje się miksem wpływów trzech światów: realnego, metafizycznego i wirtualnego.

Konrad Oleksiak

Student malarstwa katowickiej ASP. W swoim malarstwie próbuje łączyć w jedną spójną całość elementy pochodzące z różnych światów, których jest częścią. Duże znaczenie w jego malarstwie ma słowo „pomiędzy”. Poprzez nie odwołuje się do relacji istniejących na krawędziach różnych rzeczywistości, w miejscach, gdzie transparentnie spotykają się elementy każdej z nich. Jest to wyobrażony punkt, który stara się uchwycić i przedstawić w obrazie.Punkt ten, istniejący pomiędzy rzeczywistościami, charakteryzuje się miksem wpływów trzech światów: realnego, metafizycznego i wirtualnego.

Aleksandra Nowicka

Urodzona w 1997 roku w Olsztynie. W 2021 roku ukończyła studia na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studentka IV roku Wydziału Malarstwa na warszawskiej ASP. Rozwija się w pracowni malarskiej prof. A. Starowieyskiego i pracowni wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych prowadzonej przez prof. J. Mioduszewskiego.

Joanna Mlącka

Urodzona w 1981 roku. W 2017 roku obroniła pracę doktorską „Obiekty intencjonalne” w ISP UJK w Kielcach.W 2010 roku ukończyła z wyróżnieniem rektorskim ASP w Warszawie, w pracowni prof. J. Modzelewskiego.Otrzymała II nagrodę w 15. MJSS w BWA Ostrowiec Świętokrzyski. W 2011 roku została laureatką nagrody Inicjatywy ENTRY, a w 2013 – finalistką 11. edycji Konkursu im. Gepperta. Dwukrotnie była nominowana do półfinału STRABAG Artaward International. W 2020 roku otrzymała stypendium MKiDN. Regularnie prezentuje swoje prace na licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Joanna Mlącka

Urodzona w 1981 roku. W 2017 roku obroniła pracę doktorską „Obiekty intencjonalne” w ISP UJK w Kielcach.W 2010 roku ukończyła z wyróżnieniem rektorskim ASP w Warszawie, w pracowni prof. J. Modzelewskiego.Otrzymała II nagrodę w 15. MJSS w BWA Ostrowiec Świętokrzyski. W 2011 roku została laureatką nagrody Inicjatywy ENTRY, a w 2013 – finalistką 11. edycji Konkursu im. Gepperta. Dwukrotnie była nominowana do półfinału STRABAG Artaward International. W 2020 roku otrzymała stypendium MKiDN. Regularnie prezentuje swoje prace na licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Joanna Mlącka

Urodzona w 1981 roku. W 2017 roku obroniła pracę doktorską „Obiekty intencjonalne” w ISP UJK w Kielcach.W 2010 roku ukończyła z wyróżnieniem rektorskim ASP w Warszawie, w pracowni prof. J. Modzelewskiego.Otrzymała II nagrodę w 15. MJSS w BWA Ostrowiec Świętokrzyski. W 2011 roku została laureatką nagrody Inicjatywy ENTRY, a w 2013 – finalistką 11. edycji Konkursu im. Gepperta. Dwukrotnie była nominowana do półfinału STRABAG Artaward International. W 2020 roku otrzymała stypendium MKiDN. Regularnie prezentuje swoje prace na licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Mariusz Maksel

Urodzony w 1981 roku w Katowicach. Studia na UŚ w Katowicach – Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Stypendysta rektora dla najlepszego studenta w roku akademickim 2011/2012. Finalista 22. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje” (2012) oraz II edycji „Projektu Edukacja Artystyczna” – ogólnopolskiego konkursu na najlepszy dyplom magisterski z lat 2011/2012. Na długiej liście konkursu malarskiego Jackson’s Painting Prize 2022. Malarz-animator nominowanego do Oscara filmu „Twój Vincent” oraz tworzonej obecnie w technice animacji malarskiej ekranizacji „Chłopów” Reymonta.

Jarosław Lewera

Studiował na ASP w Łodzi w latach 1994–1999. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. A. Sadowskiego. W swoim dorobku artystycznym ma 20 wystaw indywidualnych i uczestnictwo w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach malarskich. Ponadto uczestnik wielu plenerów malarskich, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Jarosław Lewera

Studiował na ASP w Łodzi w latach 1994–1999. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. A. Sadowskiego. W swoim dorobku artystycznym ma 20 wystaw indywidualnych i uczestnictwo w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach malarskich. Ponadto uczestnik wielu plenerów malarskich, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Dorota Kuźnik

Urodzona w 1975 roku w Oleśnicy. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby na ASP we Wrocławiu, w 2016 rokuu zyskała dyplom magisterski z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. A. Dymitrowicza i pracowni multimediów prof. W. Pukocza. W 2015 roku nominowana do II etapu Konkursu Malarskiego „Postawy” na najciekawszą postawę artystyczną wśród studentów kierunku malarstwo ASP we Wrocławiu. Jest laureatką wyróżnienia honorowego w 27.Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje” w Legnicy oraz finalistką 5. Triennale Malarstwa Współczesnego „Jesienne Konfrontacje” (Rzeszów, 2019) i III Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego.Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych. Uprawia głównie malarstwo olejne na płótnie i desce.

Dorota Kuźnik

Urodzona w 1975 roku w Oleśnicy. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby na ASP we Wrocławiu, w 2016 rokuu zyskała dyplom magisterski z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. A. Dymitrowicza i pracowni multimediów prof. W. Pukocza. W 2015 roku nominowana do II etapu Konkursu Malarskiego „Postawy” na najciekawszą postawę artystyczną wśród studentów kierunku malarstwo ASP we Wrocławiu. Jest laureatką wyróżnienia honorowego w 27.Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje” w Legnicy oraz finalistką 5. Triennale Malarstwa Współczesnego „Jesienne Konfrontacje” (Rzeszów, 2019) i III Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego.Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych. Uprawia głównie malarstwo olejne na płótnie i desce.

Dorota Kuźnik

Urodzona w 1975 roku w Oleśnicy. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby na ASP we Wrocławiu, w 2016 rokuu zyskała dyplom magisterski z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. A. Dymitrowicza i pracowni multimediów prof. W. Pukocza. W 2015 roku nominowana do II etapu Konkursu Malarskiego „Postawy” na najciekawszą postawę artystyczną wśród studentów kierunku malarstwo ASP we Wrocławiu. Jest laureatką wyróżnienia honorowego w 27.Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje” w Legnicy oraz finalistką 5. Triennale Malarstwa Współczesnego „Jesienne Konfrontacje” (Rzeszów, 2019) i III Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego.Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych. Uprawia głównie malarstwo olejne na płótnie i desce.

Dorota Kuźniarska

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studiowała na Uniwersytecie Marmara w Stambule.Wykładowczyni historii mediów, współczesnych zagadnień ubioru i kostiumu oraz asystentka w pracowni projektowania ubioru na UAP. Prowadzi zajęcia z rysunku żurnalowego w Fashion School w Poznaniu. Stypendystka MKiDN, MNiSW, Marszałka Województwa Lubelskiego, rektora UAP. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, 3D, tkaniną, modą i kostiumem. Obecnie realizuje trzy cykle: „CERUFO”, „Greenrum” oraz „Perfume Game”, w swojej pracowni na poznańskich Jeżycach.

Szymon Kurpiewski

Urodzony w 1984 roku w Koninie. Studiował na UP w Poznaniu – na Wydziale Architektury Krajobrazu – w latach 2008–2013. W swojej twórczości skupia się na malarstwie olejnym. Przestrzeń w swoich najnowszych pracach buduje na zasadzie kolażu. Tematyka jego obrazów skupia się wokół emocji towarzyszących uważnej obserwacji rzeczywistości. Porusza się głównie w ramach malarstwa klasycznego, często kontrastując treść z formą. Pozostając wiernym malarstwu, sięga także po inne środki przekazu: fotografię, grafikę komputerową. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Szymon Kurpiewski

Urodzony w 1984 roku w Koninie. Studiował na UP w Poznaniu – na Wydziale Architektury Krajobrazu – w latach 2008–2013. W swojej twórczości skupia się na malarstwie olejnym. Przestrzeń w swoich najnowszych pracach buduje na zasadzie kolażu. Tematyka jego obrazów skupia się wokół emocji towarzyszących uważnej obserwacji rzeczywistości. Porusza się głównie w ramach malarstwa klasycznego, często kontrastując treść z formą. Pozostając wiernym malarstwu, sięga także po inne środki przekazu: fotografię, grafikę komputerową. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Wojciech Kucia

Urodzony w 1997 roku w Krakowie. Absolwent Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im.G. Narutowicza w Krakowie. Po uzyskaniu uprawnień zawodowych oraz świadectwa maturalnego odbył dwumiesięczny kurs plastyczny w Pracowni OKO prowadzonej przez dr D. Rzepielę. Ukończył studia I stopnia na kierunku animacja kultury w przestrzeni społecznej Wydziału Sztuki UP w Krakowie. Dyplom licencjacki wykonał w pracownirysunku pod przewodnictwem prof. P. Jargusza. Wyróżniony w projekcie artystyczno-naukowym „Pamięć morzaII”. Uczestnik trzech lokalnych wystaw zbiorowych: wystawa pokonkursowa ,,Pamięć morza II” (2O19), ,,Kosmos”(2019), „Ilustracja nawigacja” (2022). Obecnie student II stopnia Art & Design UP w Krakowie.

Rate Chart Coma
Olej na płótnie, 60x80, 2021
Aleksandra Kubacka
Maja Kozłowska

Urodzona w 1999 roku w Świnoujściu. Artystka sztuk wizualnych, kompozytorka, singer/songwriterka. Interesuje się rzeźbą, ale stara się zgłębiać i łączyć wiele nurtów sztuki, nie zamykając się w obrębie jednego gatunku. Swoją twórczością komentuje współ/nowoczesność, bezrefleksyjność oraz kulturę mas. Muzycznie zaangażowana w solowy projekt Mahjong, duet Wicker Duck oraz Diplodok. Związana z Galerią Miejsce sztuki 44.

Grzegorz Kozera

Urodzony w 1983 roku w Warszawie. Doktor sztuki, malarz, autor kolaży. W latach 2003–2008 studia na Wydziale Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. W latach 2006–2011 studia na ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni przestrzeni malarstwa prof. L. Tarasewicza i dr. P. Susida. W latach 2017–2020 studia doktoranckie na ASP w Krakowie w pracowni prof. G. Sztwiertni. Jest m.in. dwukrotnym stypendystą Urzędu m.st. Warszawy (2014, 2016), laureatem programu Młoda Polska (2019) oraz wyróżnionym na konkursie 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” (2015). Od 2020 roku pracuje na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP na stanowisku asystenta.

Juliusz Kosin

Urodzony w 1989 roku w Częstochowie. Absolwent malarstwa na ASP im. J. Matejki w Krakowie. Studiował w pracowni malarstwa prof. L. Misiaka; dyplom zrealizowany w pracowni tegoż w 2013 roku. Aneks z grafiki warsztatowej w pracowni wklęsłodruku prof. H. Ożoga. Wystawy indywidualne: „Podróże punktu” (Galeria Strefa, Kraków, 2022);„Proste komplikacje (Galeria Flow Art House, Warszawa, 2021); „Pejzaż abstrakcją” (Galeria Otwarta Pracownia, Kraków, 2018/2019); „W koło trójkąta” (Galeria Miejska BWA, Sanok, 2016); Wypożyczalnia Główna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (2017); „Juliusz Kosin – malarstwo” (Galeria K. Napiórkowskiej, Warszawa, 2015);„Aglomeracje” (Galeria Kuratorium, Warszawa, 2014); „Biosfera” (Galeria Sztuki, Legnica, 2014).

Juliusz Kosin

Urodzony w 1989 roku w Częstochowie. Absolwent malarstwa na ASP im. J. Matejki w Krakowie. Studiował w pracowni malarstwa prof. L. Misiaka; dyplom zrealizowany w pracowni tegoż w 2013 roku. Aneks z grafiki warsztatowej w pracowni wklęsłodruku prof. H. Ożoga. Wystawy indywidualne: „Podróże punktu” (Galeria Strefa, Kraków, 2022);„Proste komplikacje (Galeria Flow Art House, Warszawa, 2021); „Pejzaż abstrakcją” (Galeria Otwarta Pracownia, Kraków, 2018/2019); „W koło trójkąta” (Galeria Miejska BWA, Sanok, 2016); Wypożyczalnia Główna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (2017); „Juliusz Kosin – malarstwo” (Galeria K. Napiórkowskiej, Warszawa, 2015);„Aglomeracje” (Galeria Kuratorium, Warszawa, 2014); „Biosfera” (Galeria Sztuki, Legnica, 2014).

Marcin Koleśnik

Absolwent krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. A. Brinckena w 2006 roku. Po studiach działał w grupie „Okolice 80” (wystawy w Polsce i Niemczech). Po rozwiązaniu grupy rozpoczął działalność w projektach muzycznych z pogranicza free jazzu i muzyki improwizowanej. Obecnie zajmuje się malarstwem, grafiką, tworzy ilustracje, pracuje w filmie. Prowadzi klasę rysunku i storyboardu w szkole filmowej w Krakowie.

Marcin Koleśnik

Absolwent krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. A. Brinckena w 2006 roku. Po studiach działał w grupie „Okolice 80” (wystawy w Polsce i Niemczech). Po rozwiązaniu grupy rozpoczął działalność w projektach muzycznych z pogranicza free jazzu i muzyki improwizowanej. Obecnie zajmuje się malarstwem, grafiką, tworzy ilustracje, pracuje w filmie. Prowadzi klasę rysunku i storyboardu w szkole filmowej w Krakowie.

Marcin Koleśnik

Absolwent krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. A. Brinckena w 2006 roku. Po studiach działał w grupie „Okolice 80” (wystawy w Polsce i Niemczech). Po rozwiązaniu grupy rozpoczął działalność w projektach muzycznych z pogranicza free jazzu i muzyki improwizowanej. Obecnie zajmuje się malarstwem, grafiką, tworzy ilustracje, pracuje w filmie. Prowadzi klasę rysunku i storyboardu w szkole filmowej w Krakowie.

Samuel Kłoda

Urodzony w 1998 roku w Cieszynie, gdzie ukończył liceum plastyczne. Student V roku krakowskiej ASP na kierunku malarstwo w pracowni prof. A. Bednarczyka. Obronił licencjat na kierunku edukacja artystyczna. Finalista Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” 2021 (wystawa pokonkursowa) i 12. Triennale Małych Form Malarskich (wystawa pokonkursowa w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu).

Samuel Kłoda

Urodzony w 1998 roku w Cieszynie, gdzie ukończył liceum plastyczne. Student V roku krakowskiej ASP na kierunku malarstwo w pracowni prof. A. Bednarczyka. Obronił licencjat na kierunku edukacja artystyczna. Finalista Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” 2021 (wystawa pokonkursowa) i 12. Triennale Małych Form Malarskich (wystawa pokonkursowa w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu).

Samuel Kłoda

Urodzony w 1998 roku w Cieszynie, gdzie ukończył liceum plastyczne. Student V roku krakowskiej ASP na kierunku malarstwo w pracowni prof. A. Bednarczyka. Obronił licencjat na kierunku edukacja artystyczna. Finalista Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” 2021 (wystawa pokonkursowa) i 12. Triennale Małych Form Malarskich (wystawa pokonkursowa w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu).

Maria Kiesner

Urodzona w 1976 roku. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (dyplom pod kierunkiem prof.J. Modzelewskiego). W latach 2005 i 2007 stypendystka MKiDN. Od 2008 roku zatrudniona w Instytucie Edukacji Artystycznej APS im. M. Grzegorzewskiej; w 2009 doktorat „Miasto przed burzą”; w 2017 uzyskała stopień dok-tora habilitowanego. Maluje architekturę i pejzaże miejskie. Przedstawia obiekty realistycznie, ascetycznie i bez sztafażu; interesują ją zapomniane relikty socmodernizmu i modernizmu.

Maria Kiesner

Urodzona w 1976 roku. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (dyplom pod kierunkiem prof.J. Modzelewskiego). W latach 2005 i 2007 stypendystka MKiDN. Od 2008 roku zatrudniona w Instytucie Edukacji Artystycznej APS im. M. Grzegorzewskiej; w 2009 doktorat „Miasto przed burzą”; w 2017 uzyskała stopień dok-tora habilitowanego. Maluje architekturę i pejzaże miejskie. Przedstawia obiekty realistycznie, ascetycznie i bez sztafażu; interesują ją zapomniane relikty socmodernizmu i modernizmu.

Dominika Kędzierska

Urodzona w 1996 roku. Malarka. Wypracowała unikalny styl charakteryzujący się stonowanymi barwami i perfekcyjnym podejściem do detalu. Zainspirowana Claude’em Monetem i Gustavem Klimtem, tworzy prace ukazujące zarówno piękno kobiet, jak i natury. Obrazy te wypełnia spokój, a portrety, które maluje, odsłaniają wrażliwą, duchową stronę artystki. Brała udział w licznych aukcjach, a jej prace znalazły miejsce w wielu prywatnych kolekcjach.

Magdalena Kalenin

Urodzona w 1979 roku w Szczecinie. W latach 2000–2005 studiowała na ASP w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej. Dyplom uzyskała w zakresie dwóch specjalności: malarstwa w pracowni prof. zw. P.C. Kowalskiego i pedagogiki sztuki u prof. ASP J. Dąbkowskiej-Zydroń. W latach 2006 i 2009 znalazła się wśród artystów nominowanych do nagród na XXI i XXII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Brała udział w wystawach w kraju i za granicą.

Romuald Jeziorowski

Urodzony w 1965 roku. Oprócz Liceum Plastycznego w Opolu (1985) jest absolwentem Studium Animato-rów Kultury i Bibliotekarzy (specjalizacja fotograficzno-filmowa) w Opolu (1987) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – filia w Cieszynie (specjalizacja: grafika; 1992). Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, projektowa-niem graficznym, fotografią. W tym, co robi, interesują go relacje i zależności języka sztuki oraz jego oddziaływanie społeczne. Problemem szczególnie ciekawym są dla niego czas, pamięć, przemijanie.

Laura Gutowska

Urodzona w 1997 roku, pochodzi z Warszawy, mieszka w Nałęczowie. Absolwentka malarstwa na ASP im. J. Matejki w Krakowie w pracowni prof. G. Bednarskiego (dyplom w 2022 roku). W latach 2019–2021 pełniła funkcję przewodniczącej samorządu studenckiego Wydziału Malarstwa. W 2021 roku zorganizowała Konkurs Malarski „Martwa Natura” im. S. Karpowicza dla studentów krakowskiej ASP. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych.Zajmuje się głównie malarstwem.

Laura Gutowska

Urodzona w 1997 roku, pochodzi z Warszawy, mieszka w Nałęczowie. Absolwentka malarstwa na ASP im. J. Matejki w Krakowie w pracowni prof. G. Bednarskiego (dyplom w 2022 roku). W latach 2019–2021 pełniła funkcję przewodniczącej samorządu studenckiego Wydziału Malarstwa. W 2021 roku zorganizowała Konkurs Malarski „Martwa Natura” im. S. Karpowicza dla studentów krakowskiej ASP. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych.Zajmuje się głównie malarstwem.

Przemysław Garczyński

Urodzony w 1988 roku w Lublinie. Ukończył malarstwo na ASP w Gdańsku i grafikę na UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje jako asystent na ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, malarstwem ściennym i grafiką. Najważniejsze wystawy:„Pull the Trigger” (Gdańska Galeria Miejska, 2022); „Porządkowanie” (Galeria Sztuki, Legnica, 2021); „Perspektywa+” (Pawilon Sztuki Fundacji ERGO Hestia, Warszawa, 2019); 17. „Artystyczna Podróż Hestii”, Wystawa Finalistów(Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2018); Gdańskie Biennale Sztuki (Gdańska Galeria Miejska, 2018).

Przemysław Garczyński

Urodzony w 1988 roku w Lublinie. Ukończył malarstwo na ASP w Gdańsku i grafikę na UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje jako asystent na ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, malarstwem ściennym i grafiką. Najważniejsze wystawy:„Pull the Trigger” (Gdańska Galeria Miejska, 2022); „Porządkowanie” (Galeria Sztuki, Legnica, 2021); „Perspektywa+” (Pawilon Sztuki Fundacji ERGO Hestia, Warszawa, 2019); 17. „Artystyczna Podróż Hestii”, Wystawa Finalistów(Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2018); Gdańskie Biennale Sztuki (Gdańska Galeria Miejska, 2018).

Przemysław Garczyński

Urodzony w 1988 roku w Lublinie. Ukończył malarstwo na ASP w Gdańsku i grafikę na UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje jako asystent na ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, malarstwem ściennym i grafiką. Najważniejsze wystawy:„Pull the Trigger” (Gdańska Galeria Miejska, 2022); „Porządkowanie” (Galeria Sztuki, Legnica, 2021); „Perspektywa+” (Pawilon Sztuki Fundacji ERGO Hestia, Warszawa, 2019); 17. „Artystyczna Podróż Hestii”, Wystawa Finalistów(Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2018); Gdańskie Biennale Sztuki (Gdańska Galeria Miejska, 2018).

Kinga Flasza

Urodzona w 1999 roku. Studentka V roku na kierunku malarstwo na ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Tworzy głównie w technice malarstwa olejnego, haftu oraz wideo. Otrzymała wyróżnienie honorowe w 8. edycji konkursu„Postawy”. W warstwie znaczeniowej zajmuje się głównie percepcją postaci oraz zagadnieniem świadomości wspomnień; swój najnowszy cykl malarski opiera na zjawisku konsolidacji pamięci.

Kinga Flasza

Urodzona w 1999 roku. Studentka V roku na kierunku malarstwo na ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Tworzy głównie w technice malarstwa olejnego, haftu oraz wideo. Otrzymała wyróżnienie honorowe w 8. edycji konkursu„Postawy”. W warstwie znaczeniowej zajmuje się głównie percepcją postaci oraz zagadnieniem świadomości wspomnień; swój najnowszy cykl malarski opiera na zjawisku konsolidacji pamięci.

Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Dyplom uzyskał na warszawskiej ASP w 2000 roku w pracowni malarstwa prof. W. Szamborskiego, zdobywając wyróżnienie rektorskie. W 2014 roku uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, specjalizacja:sztuki piękne. Ważniejsze wydarzenia: XX Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – Nagroda Wojewody Zachodniopomorskiego; II Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych – 3. nagroda. W 2007 roku otrzymał nagrodę doroczną kwartalnika „EXIT – nowa sztuka w Polsce”.

Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Dyplom uzyskał na warszawskiej ASP w 2000 roku w pracowni malarstwa prof. W. Szamborskiego, zdobywając wyróżnienie rektorskie. W 2014 roku uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, specjalizacja:sztuki piękne. Ważniejsze wydarzenia: XX Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – Nagroda Wojewody Zachodniopomorskiego; II Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych – 3. nagroda. W 2007 roku otrzymał nagrodę doroczną kwartalnika „EXIT – nowa sztuka w Polsce”.

Ula Dzwonik

Urodzona w 1973 roku w Zduńskiej Woli. W latach 1994–1998 studiowała na ASP we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w pracowni malarstwa prof. A. Klimczaka-Dobrzanieckiego. Uprawia malarstwo i rysunek.Laureatka grand prix Marszałka Województwa Podkarpackiego, V Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego 2019, MKiDN, Międzynarodowego Biennale Obrazu „Quadro-Art” 2016, Nagrody Fundacji im. I.J. Paderewskiego w Krakowie i nagrody specjalnej Palm Art Award w Lipsku. Członek rady programowej Fundacji Promocji Sztuki ARTAFFERA.

Ula Dzwonik

Urodzona w 1973 roku w Zduńskiej Woli. W latach 1994–1998 studiowała na ASP we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w pracowni malarstwa prof. A. Klimczaka-Dobrzanieckiego. Uprawia malarstwo i rysunek.Laureatka grand prix Marszałka Województwa Podkarpackiego, V Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego 2019, MKiDN, Międzynarodowego Biennale Obrazu „Quadro-Art” 2016, Nagrody Fundacji im. I.J. Paderewskiego w Krakowie i nagrody specjalnej Palm Art Award w Lipsku. Członek rady programowej Fundacji Promocji Sztuki ARTAFFERA.

Joanna Dziewanowska-Stefańczyk

Urodzona w 1981 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w latach 2001–2006.Dyplom w pracowni malarstwa prof. J. Modzelewskiego. Zajmuje się malarstwem i tkaniną artystyczną. Interesują ją działania kolektywne z udziałem innych artystek i artystów, łączące różne dziedziny sztuki. Organizuje i bierze udział we wspólnych działaniach artystycznych, które w tej chwili skupione są wokół tematu pracy kobiet i relacji międzypokoleniowych. Współzałożycielka grupy artystycznej „O rzut kamieniem”.

Joanna Dziewanowska-Stefańczyk

Urodzona w 1981 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w latach 2001–2006.Dyplom w pracowni malarstwa prof. J. Modzelewskiego. Zajmuje się malarstwem i tkaniną artystyczną. Interesują ją działania kolektywne z udziałem innych artystek i artystów, łączące różne dziedziny sztuki. Organizuje i bierze udział we wspólnych działaniach artystycznych, które w tej chwili skupione są wokół tematu pracy kobiet i relacji międzypokoleniowych. Współzałożycielka grupy artystycznej „O rzut kamieniem”.

Ewa Dzidek

Urodzona w 1998 roku Suchej Beskidzkiej. Studentka na Wydziale Malarstwa ASP im. J. Matejki w Krakowie. Współautorka filmu animowanego dla Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego w Katowicach (2021). Współautorka filmów animowanych promujących wystawy „Hokusai. Wędrując” (2021) oraz „Hammershøi. światło i cisza” w Muzeum Narodowym w Krakowie (2022). Współautorka filmu dołączonego do wystawy „XX+XXI. Galeria Sztuki Polskiej” w Muzeum Narodowym w Krakowie (2021). Laureatka grand prix Nagrody Eibischa (2021). Stypendystka rektora ASP w Krakowie (2021/2022).Laureatka nagrody firmy Royal Talens w 11. edycji konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” (2022). Finalistka 12. Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu (2022). Współpracuje ze Stowarzyszeniem Artystycznym Otwarta Pracownia.

Piotr Desperak

Urodzony w 1995 roku. W 2021 ukończył z wyróżnieniem kierunek malarstwo na ASP w Katowicach. Wybrane osiągnięcia i wystawy: grand prix w Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Rysunku w Bielsku-Białej (2015); stypendium MKiDN za osiągnięcia artystyczne; wystawa zbiorowa „Equi-nox”, Brick City Gallery, USA (2019); wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2020); wystawa „Ekspresja schyłku antropocenu” w Galerii Szyb Wilson, Katowice (2021); wystawa indywidualna „Uroboros zamyka krąg”w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie (2022); kwalifikacja do STRABAG Kunstforum Artaward International 2022 w Wiedniu.

Wideo

O edycji

Wystawa Finalistów V Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Wystawa finalistów tegorocznej edycji Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wyróżnia się na tle jego poprzednich odsłon. Choć werdykt jury odnosi się głównie do warsztatowych, formalnych i wyrazowych aspektów prezentowanego malarstwa, to jednak zdaje się, że kluczowym kryterium wyboru obrazów była też ich tematyka.

Problematyka zaprezentowanych prac tworzy zaskakująco spójną malarską opowieść o kryzysach znaczących współczesną rzeczywistość. Dominuje temat wojny, rozkładu, piekła i apokalipsy. Wiele obrazów mówi o lęku, zagubieniu i samotności we współczesnym świecie, w którym natura straciła pierwszorzędne znaczenie. W kontekście takich prac obrazy pozbawione dekadenckiej aury wydają się bezpieczną, idealistyczną utopią, tęsknym wspomnieniem dawnego porządku i klasycznego piękna. To mocna, mroczna wystawa o końcu znanego nam świata. Z nielicznych prac tchnie jakaś nadzieja.

Jeszcze do niedawna wojna była dla nas domeną historii i komputerowych gier. Odwołując się do cyfrowej, ilustracyjnej stylistyki, Jakub Sobolewski namalował w 2020 roku obraz pt. Śmierć Człowieczeństwa na Rękach Ubersołdata. Z dzisiejszej perspektywy okazało się to przerażają co proroczą wizją. Postapokaliptyczne ruiny, fikcyjne lokacje zastąpił realny, bliski nam świat.

Taki jak ten na obrazach Piotra Desperaka z cyklu Borodzianka 2022. To bardzo ekspresyjne obrazy o rozedrganej strukturze. Na jednym z płócien, w szerszym kadrze można dostrzec zdewastowane budynki tytułowej miejscowości. W innym, bliższym ujęciu obraz ten jawi się jako czarno-biała, chaotyczna, zapadająca się w ciemność tkanka, zgliszcza.

Gdzieś pomiędzy upiornym fantasy a uwspółcześnioną malarską hagiografią mieści się świat obrazów Wincentego Czwartosa (Warpinball, Nalot, Tortury św. Agaty), a na nich wojna jako śmiercionośna gra, nalot i szkielet. Na innym obrazie torturowana święta.

Nie mniej brutalne są płótna wyróżnionego w tej edycji Stanisława Czwartosa. Artysta na dwóch dziełach (Rewolucjoniści są jedzeni, III) powtarza motyw głów wbitych na pal. Na nagrodzonym obrazie jest ich cała seria. Inaczej niż w obrazach brata, dzieła Stanisława wyróżnia stonowana, zgeometryzowana kompozycja i gra subtelnie przenikających się, symbolicznych barw. To sprawia, że zbrodnia wydaje się tym bardziej chłodna, bezduszna, nieludzka.

W kontekście tych prac silny i aktualny przekaz zyskuje obraz Stefana Parucha Samolot 02, choć wyróżnia go oszczędna techniczna stylistyka. Przejmujący, związany z innym kryzysem na naszej wschodniej granicy jest obraz Romualda Jeziorowskiego Pozdrówcie sąsiadów – pejzaż podlaski. Przedstawia on zimowy leśny pejzaż, w którym niczym drzewo wyrasta biało-czerwony słup – granica.

Tych apokaliptycznych wizji, najpewniej inspirowanych toczącymi się wokół nas wojnami, jest tu dużo więcej. Jak choćby płótna Ofiary wojny i Odwilż Karoliny Żądło. Obrazy te przywodzą na myśl skojarzenie z piekłem i potępionymi z Sądu Ostatecznego Memlinga. Na obrazie 55 ran kłutych kolejny raz na tej wystawie pojawia się męczennica. W stylistyczną i treściową relację wchodzą z nimi obrazy Michała Żądło. Na pierwszym trupioblade postaci wyłaniające się z mrocznego tła, opatrzone tytułem Uciekajmy. Na drugim Judyta z odciętą głową Holofernesa.

Na ekspozycji jest jeszcze jedna para malarek, które łączy bliskość formalna. To Anna Radzimińska z pracami Moja mała jaszczurka i dwoma Bez tytułu oraz Anna Rutkowska i jej Węże w płaszczu. Ich płótna wiąże kontrastowe zestawienie czerwieni i czerni, syntetyczna plakatowa forma i diabelska symbolika.

Jakieś piekielne przestrzenie przywodzą na myśl także obrazy Grzegorza Wnęka. Upiorna Figura w ornacie. Nie mniej przerażający jest Jeździec – szkielet, a pod nim trup oplatany bluszczem. Roślinność dominuje też na kolejnym płótnie Wnęka Ogród mięsożerców. Bogata, jaskrawa kolorystyka i gęsta faktura tych obrazów sprawiają, że przedstawiona w nich rzeczywistości jest hipnotyczna i nierealna, a zarazem zmysłowa, haptyczna.

Silny, dramatyczny wyraz mają także nagrodzone przez jury dynamiczne obrazy Samuela Kłody Ludzie u kresu I i II oraz Escape, które chyba zamykają ten apokaliptyczny cykl.

Grozą zdają się tchnąć jednak także: wyróżniona praca Edyty Olszewskiej Połykacz miecza i Kacpra Woźnego – Dumbki (feat. DJ Zeten). Takie wrażenie robią też utrzymane w ponurej kolorystyce prace Roberta Bubla A o czym myśleć, o czym śnić I i II, Me gusta verme en tus ojos, choć to raczej swobodna codzienna impresja. Niepokojącą pustką tchną monumentalne relikty modernistycznej architektury w obrazach Zielony i Schody Marii Kiesner oraz Dawid Gola! (z cyklu Podróżując) Grzegorza Kozery. Malarz nawiązuje tu do biblijnego motywu, przedstawiając mecz, prozaiczny temat.

W temacie memento mori należy wspomnieć o obrazach Emila Buckiego Walizka z dwiema czaszkami, Walizka z kwiatem hortensji i Bez tytułu Magdaleny Siejko-Pobiedzińskiej – martwych naturach z motywem vanitas. Co ciekawe, kwestie tę podejmują też zupełnie odmienne pod względem ikonograficznym współczesne martwe natury Piotra Bzdęgi Działania i Internet. Symbolami przemijania stają się tu stary kalkulator i komputerowa myszka.

Ucieczka od lęków, poczucia opresji i dojmującej samotności nie jest nam na tej wystawie jeszcze dana. Niczym wizje sennego koszmaru są ekspresjonistyczno-ilustracyjny obraz Bajka o Zabijaniu Agaty Żychlińskiej czy surrealna Rate Chart Coma Aleksandry Kubackiej. Emanacją jakichś głęboko zakorzenionych dziecięcych lęków są perfekcyjne, fotorealistyczne obrazy Szymona Kurpiewskiego Staw czoła swoim strachom i Co jest tak przerażającego?

Podobne odczucia budzi tajemniczy, oniryczny dyptyk Macieja Raucha Secret in the Rose Garden. Niepokojące są też obrazy Marty Wawrzynowicz Eksplodujące Sankhary i Dreamland I i II.

Jest coś złowieszczego w kompozycjach Konrada Oleksiaka (Banana Draco, Cobra cai). Mimo że oddziałują abstrakcyjnie organiczną formą i dominuje w nich jasna pastelowa kolorystyka. Wszystko przez pojawiające się tam świdrujące oczy. Ma je także monolityczny Obserwator Marleny Szewczyk, w którego wzroku wyczuwa się jakąś nieokreśloną presję.

Szeroko pojmowanej presji – tak w życiu, jak i w sztuce – często poddawany jest wizerunek kobiet. Chodzi np. o uwspółcześniony biblijny motyw w obrazie Dawida Zdobylaka Zuzanna i starcy. Na wystawie jest kilka obrazów starających się dekonstruować kobiecy wizerunek. Niezwykle ciekawe monumentalne portrety podwójne Doroty Kuźnik (Transi, Kalie O kołysko moich stroskań, piękna jak spokojny grób). Inspirowane malarstwem dawnym, a zarazem nowoczesne, wykraczają poza typowe standardy estetyczne, ale piękne przez swój wzniosły wyraz.

Do takich refleksji skłania też obraz Doroty Kuźniarskiej Self-Care, będący dziwacznym wizerunkiem cybernetycznej madonny. Z kolei na obrazie Wszystko Jest jakieś takie nie wiem Kingi Fleszy artystka składa kobiecy wizerunek, czerpiąc z różnych kontrastujących ze sobą form i stylistyk. Na jednym z obrazów pokazuje język, przetwarzając ten niestosowny gest w element dekoracyjny.

Opresyjny nastrój tchnie też z groteskowych obrazów Emanueli Pawłowskiej: Aniela i jej Munio. Cafrlotta ma już dość i Miłość. Czuć w nich dyskomfort, presję, sztuczność.

Podróże w czas lat dziecięcych, w bliższą lub dalszą przeszłość stały się tematem kilku prezentowanych na wystawie obrazów o sentymentalnym zabarwieniu. Taki jest choćby obraz Aleksandry Nowickiej Oda do dzieciństwa, imitujący rodzinną fotografię rodem z lat 90. 

Tęsknota za starym światem tchnie z obrazów Wiolety Rzążewskiej Wykopki czy Oblubieńcy – syntetyczne pejzaże i uproszczone, pozbawione twarzy wizerunki emanują sielską aurą, a za- razem podkreślają mglistość tych wizji, jakby były one wydobyte z głębokich otchłani pamięci.

Sentymentalny, dekadencki nastrój przedstawia także Mateusz Piestrak w pracach Malarz Górnośląski i Koniec lata. Wyraz tych prac jednak nie jest jednorodny. Są jak kolaże, w których tradycyjnie traktowane malarstwo styka się z grafiką, szablonami i glitchową estetyką. 

Przeciwwagą dla prac tchnących nostalgią i sentymentem okazują się obrazy inspirowane grafiką cyfrową. Otwarte drzwi, Różowa Kuchnia Aleksandry Prusinowskiej są jakby malarską transpozycją programów do projektowania wnętrz. Także obraz Dominiki Kędzierskiej Reflection VI mógłby z dużym powodzeniem funkcjonować jako tapeta na pulpit. To sterylny hiperrealistyczny obraz lasu i wyłaniający się spod niego portret kobiety.

Taka zamyślona kobieca postać pojawia się kilkukrotnie na tej wystawie, choćby w obrazie Mariusza Maksela Listopadowa noc i w pracach Agnieszki Staak-Janczarskiej Zaduma i Zamyślona. W obrazach tych widać odwołania do klasycznego, ujętego w akademicki sposób piękna.

Zaduma, a może samotność w dynamicznym świecie dużych miast, który z fotorealistyczną precyzją odmalowuje Jarosław Lewera. To świat przesycony, który chwieje się w swych posadach, a globalne kryzysy nakładają się na indywidualne kryzysy tożsamości i międzyludzkich relacji.

Refleksja nad tymi tematami również zajmuje wyobraźnię współczesnych artystów. Szczególnie figuratywny i prosty formalnie, a silny w przekazie jest obraz Ewy Dzidek Cienka Czerwona linia, prowokujący do zastanowienia nad skomplikowaniem relacji damsko-męskich.

Myśl o wewnętrznym, egzystencjalnym rozbiciu pojawia się w obliczu prac Wojciecha Szybista – Kobieca figura przy drzewie II i Mężczyzna w marynarce z cyklu Czekając na. Groteskowo, surrealistycznie niepokojąca jest praca Już nie zejdę z tych schodów Zbigniewa Olszyny.

Jest kilka obrazów, z których wprost emanuje przejmująca samotność. Takie odczucia wywołuje melancholijny, hopperowski nokturn Magdaleny Kalenin Stacja. Bardzo bliskie w wyrazie są prace Macieja Czyżewskiego Spacer, Z góry na dół, z dołu do góry, a zwłaszcza Wielki Brat. Na obu tych realistycznych obrazach jest samotny człowiek i opustoszała stacja, u Kalenin bijąca wewnętrznym światłem na tle nieprzeniknionego mroku, u Czyżewskiego tonąca w złotym świetle chylącego się ku zachodowi słońca. Stacja zdaje się symbolem pauzy w codziennym pędzie, refleksyjnego zawieszenia.

Ukojenie w obliczu egzystencjalnych kryzysów często dostarcza powrót do źródeł, poszukiwania kontaktu z naturą. Wyrazem takich tęsknot może być pointylistyczny obraz Anny Staniszewskiej Inkarnacja bogini Hathor czy seria baśniowo-ilustracyjnych prac Olgi Szczechowskiej z cyklu Pandemic.

Co znamienne, na wystawie jest niewiele prac pejzażowych czy afirmujących kontakt z naturą. Jak widać na obrazach Joanny Dziewianowskiej-Stefańczyk (Sień i Bez tytułu) i Marty Wyczółkowskiej (Bez tytułu I), chętniej podejmowanym tematem są prywatne, przesycone ludzką obecnością wnętrza. Pojawiająca się na obrazach Jowity Żychniewicz (Okno) i Julii Platt (Grease, Rzadki widok, ale się staramy. Ewa w białym golfie ze śladami zębów Julii na policzku) natura w postaci doniczkowych czy ogrodowych kwiatów jest zaledwie częścią domowego azylu i elementem malarskiej kompozycji, pozwalającym oddać efektowną malarską grę świateł i cienia.

Są tu za to obrazy zdradzające inspirację naturą, przełożone na abstrakcyjny język malarskich form. Widać to w obrazie Natalii Wegner Riwiera czy w Nokturnie i Pejzażu Stalowym, których autorem jest Edmund Ślusarczyk. Naturalistycznych wrażeń dostarcza strukturalna praca Skamieliny Weroniki Teplickej, a także obraz Natalii Borkowskiej pt. Cywilizacja, która jawi się tu jako zdeformowana struktura.

Juliusz Kosin w swych obrazach wprowadza pewną wizualno-skojarzeniową zagadkę. Chłodne geometryczne formy opatrza on tytułami zawierającymi pejzażowe konotacje: Wschody i Zachody, Odbicie. Ale już zupełnie inne wrażenie robią abstrakcyjne, geometryczne prace Katarzyny Środowskiej Subtelność oraz Olgi Pawłowskiej Na progu i Biała Świątynia, które prowadzą nas już tylko wewnątrz autonomicznej struktury malarskiego dzieła. Gra pomiędzy naturą a abstrakcją zawarta jest też w obrazach Joanny Mląckiej Kompozycja w błękicie, Kompozycja w czerni i Kom- pozycja z konarem.

Do głębszych krytycznych refleksji o relacjach człowieka z naturą skłaniają też m.in. eks- presyjny obraz Wojciecha Kuci pt. Rybak czy symboliczna, odwołująca się do mitologii praca Pora Karmienia Mai Kozłowskiej. Motyw przenikania się świata ludzi i zwierząt wyłania się też z makabrycznych, dynamicznych, pełnych przenikających się form i płaszczyzn obrazów Uli Dzwonik Street Games i Synergia.

Ale są też na tej wystawie obrazy odznaczające się zupełnie odmiennym nastrojem i ładunkiem emocji. Iście postapokaliptyczny chaos na płótnie Przestrzeń wszechświata Szymona Poloczka zdaje się rządzić jakimś tętniącym życiem, pierwotnym organicznym porządkiem. Nieco kosmiczne wrażenie robią geometryczne Pejzaże Przemysława Garczyńskiego (Porządkowanie 2 i 3 oraz Pejzaż testowy – z cyklu porządkowanie), nie napawają jednak lękiem, tchnie z nich jakaś futurystyczna energia. Co znamienne, oba te obrazy zostały nagrodzone.

Silny ładunek sprzecznych emocji dostarczają trzy hipnotyzujące, niesamowite pod względem kolorystycznym obrazy Macieja Koleśnika Lato, Jesień i Wiosna – uhonorowane grand prix. Podtrzymywanie związku z malarską tradycją nie ujmuje im nowoczesnego sznytu, oryginalnej przestrzeni i formy. To obrazy przywodzące myśl o końcu, po którym jednak znów coś się zaczyna, jak w cyklu pór roku. Z tego malarstwa emanuje groza, ale też niesamowita witalność, jakaś kreacyjna siła.

Justyna Gongała-Wyzujak

Galeria