Dariusz Milczarek, Cień I, tempera żółtkowa na płótnie, 120 x 160 cm, 2018

Ogólnopolski
Konkurs Malarski
im. Leona
Wyczółkowskiego

Konkurs kierowany jest do polskich artystów malarzy, a jego celem jest promocja współczesnego malarstwa i rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnego artysty – patrona konkursu – Leona Wyczółkowskiego związanego z Bydgoszczą.
Więcej o konkursie >