< Archiwum

IV Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz 2020

Laureaci

Pierwsza nagroda

Dariusz Milczarek

Urodzony w 1985 r. w Radomiu. W 2011 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASPw pracowni prof. A. Wsiołkowskiego. Również pod jego kierunkiem obronił doktorat w 2017 roku. Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Sieradza na ogólnopolskim konkursie malarskim VIII Triennale Martwej Natury, Grand Prix ogólnopolskiego konkursu malarskiego im. Franciszki Eibisch, I nagrody w konkursie na mural w Nowej Hucie za projekt „Kompozycja kubichutyczna I” (zrealizowany), zdobywca I nagrody za plakat do sztuki „Beatrix Cenci” w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie oraz nagrody ZPAP Katowice na XXI Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, udziela się jako kurator i organizator wydarzeń kulturalnych. Pełni funkcję kierownika Galerii Pryzmat. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Muzeum ASP w Krakowie.

Druga nagroda

Tomasz Wiktor

Ukończył Liceum Plastyczne im. A. Kenara w Zakopanem. Jest absolwentem kierunku malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2018 roku zrealizował dyplom pod opieką prof. Stanisława Kortyki oraz prof. Pawła Lewandowskiego-Palle. Tworzy malarstwo dotyczące budowania się relacji i przebiegu w komunikacji międzyludzkiej, ujęte w portretowej wypowiedzi. Brał udział w „Najlepszych Dyplomach Akademii Sztuk Pięknych 2018” w Gdańsku. Jest zdobywcą Grand Prix 10. Międzynarodowego Biennale Miniatury, Gaude Mater, Częstochowa.

Trzecia nagroda

Grzegorz Wnęk

Urodzony we Frysztaku. Doktor habilitowany, profesor uczelni, prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Stypendysta MKiS 1998/1999, MKiDN 2006, MKiDN Młoda Polska 2007, MKiDN 2021, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2022. Grand prix 36. Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Współczesnego„Bielska Jesień” (2003). Wyróżnienie honorowe VI Triennale Sztuki Sacrum w Częstochowie (2006). III nagroda IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2020).

Wyróżnienie

Olga Ząbroń

Urodzona w 1985 r. w Krakowie) studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. Leszka Misiaka. Stypendystka Athens School of Fine Arts w Grecji (2008–2009). W 2015 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.Od 2013 roku uczestniczka Międzynarodowych Plenerów Artystów Posługujacych się Językiem Geometrii dr Bożeny Kowalskiej. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku. Tworzy też obiekty i instalacje przestrzenne.Jej prace znajdują się w zbiorach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Museum Jerke w Recklinghausen (Niemcy), Kulturhistorisches Museum Görlitz (Niemcy) oraz kolekcjach prywatnych.

Wyróżnienie

Andrzej Kulig

Urodzony w 1998 r. w Warszawie. Od 2017 roku student malarstwa w Akademi Sztuk Pięknych w Warszawie. Do tej pory finalista kilku ogólnopolskich konkursów malarskich, m.in. Triennale Malarstwa Studenckiego Rzeszów 2019. Punktem wyjścia dla jego malarstwa są fotografie, pochodzące przeważnie z Internetu. Długotrwały proces malowania, mający charakter kontemplacyjny, służy nadaniu wyjściowemu obrazowi nowego znaczenia.

Wyróżnienie

Piotr Desperak

Urodzony w 1995 roku. W 2021 ukończył z wyróżnieniem kierunek malarstwo na ASP w Katowicach. Wybrane osiągnięcia i wystawy: grand prix w Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Rysunku w Bielsku-Białej (2015); stypendium MKiDN za osiągnięcia artystyczne; wystawa zbiorowa „Equi-nox”, Brick City Gallery, USA (2019); wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2020); wystawa „Ekspresja schyłku antropocenu” w Galerii Szyb Wilson, Katowice (2021); wystawa indywidualna „Uroboros zamyka krąg”w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie (2022); kwalifikacja do STRABAG Kunstforum Artaward International 2022 w Wiedniu.

Uzasadnienie werdyktu

Dariusz Milczarek – I nagroda

Obraz Cień Dariusza Milczarka przykuwa uwagę swą harmonią i blaskiem (consonantia et claritas).Wykonany jest z warsztatowym mistrzostwem w trudnej technice tempery żółtkowej. Dzieło, pozbawione faktury, odkrywa jednak przed widzem różnorodność i powab malarskiej materii. Pojawiają się plamy zupełnie płaskie na przemian z kładzionymi szerokim pędzlem, rysowane cienkimi kreskami lub dotykane miękkimi punktami. Kompozycję kształtują tytułowe długie cienie, skontrastowane ze światłem ostrego słońca. Zyskują metaforyczną wymowę, odnoszącą się chociażby do mitu jaskini Platona, który stanowi podstawę zachodniej teorii poznania. W tym kontekście postrzegać można sytuację przedstawionej na płótnie postaci, będącej wizerunkiem współczesnego człowieka. Widzimy ją przed czerwoną płaszczyzną, w którą zdaje się wkraczać niejako do innej rzeczywistości. Wokół panuje cisza, spokój, a zatrzymany w kadrze czas kieruje myśl w stronę pytań metafizycznych. Obraz skłania ku refleksji nad wiecznością, odsyła w nieskończoność. Kontemplatywny charakter sceny sprawia, że pośród świetlistych plam i cieni wyłania się rzeczywistość przepełniona Obecnością. Za sprawą twórczości Dariusza Milczarka spoglądamy na otaczającą nas codzienność jako na wielką tajemnicę.

Tomasz Wiktor – II nagroda

W obrazach Tomasza Wiktora ujmuje niebanalne potraktowanie tematu portretu. Wizerunek postaci poddany jest deformacji związanej z percepcją oka i wrażeniami wzrokowymi. Prace te zdają się nie być już bezpośrednimi przedstawieniami portretowanych osób, lecz obrazami ukazującymi efekt działania pamięci i psychologicznych procesów zachodzących w umyśle oglądającego. Są projekcją jaźni, obrazowaniem dalekiego echa zapamiętanego odczucia. Portretowane twarze tracą ostrość i rozmywają się, wtapiając i przenikając się z otaczającą przestrzenią. Miękkie plamy zachowują szlachetność barwy. Na uwagę zasługuje umiejętność budowania efemerycznej atmosfery i szczególna biegłość warsztatu malarskiego autora.

Grzegorz Wnęk – III nagroda

Miasto Grzegorza Wnęka wciąga w niepokojącą przestrzeń, spędzającą sen z powiek. Oryginalna kompozycja obrazu swobodnie łączy linię i płaszczyznę barw, skontrastowaną walorowo. Nastrój Miasta kształtuje szereg elementów wywodzących się z nurtów popularnego przed dekadą neo-surrealizmu, ale też i krakowskiej figuracji metaforycznej czy symbolizmu belle époque. Nagrodzony obraz opowiada o współczesnej aglomeracji, której mieszkańcy – zagubieni pośród kosmosu żywiołów natury i świata industrialnego – ukrywają się pod maską. Płótno przywodzi więc na myśl dwoistość psychiki ludzkiej, jasnej i ciemnej jej strony. Widzimy postacie zanurzone w zniszczonej architekturze, trwające w geście przytulenia. Z tej magnetycznej bezsilności wyłania się jednak potrzeba bliskości i budowania relacji z drugim człowiekiem. Malarstwo Grzegorza Wnęka jest świadectwem wiary w rolę sztuki, niesie za sobą głębokie treści egzystencjalne.

Magdalena Rucińska – Nagroda Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w postaci zakupu obrazu do zbiorów

Kompozycja daje możliwość doznania tajemnicy, niepokoju, przejrzenia się w zwierciadle pa-mięci artystki. Niedopowiedzenia potęgują emocje i łaknienie na kolejne nieoczywiste narracje.Kompozycja i walory barwne, współgrające z treścią, składają się na dzieło harmonijnie rozpięte między rzeczywistością a wyobraźnią. Wybrany obraz uzupełni zespół prac artystów lokalnego środowiska w ramach kolekcji polskiego malarstwa współczesnego w Muzeum Okręgowym im.Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Bartłomiej Flis – wyróżnienie prezesa ZPAP w Bydgoszczy Jolanty Chmary w postaci wystawy indywidualnej w Galerii Wspólnej

Zestaw prac Chłopaki, Stalker, Łódź autorstwa Bartłomieja Flisa, poprzez swoją graficzną formę i zawężoną gamę kolorystyczną czerni i bieli, z małymi akcentami błękitu, czerwieni i zieleni, stanowi wyrazistą propozycję artystyczną. Jury postanowiło nagrodzić cały zestaw, doceniając przede wszystkim siłę wyrazu tych prac oraz umiejętność stworzenia kompozycji, która pomimo pozornie schematycznego układu jest autorską transpozycją znaków. Dzieła te obrazują współczesny stan umysłu oraz są syntezą współczesnej wrażliwości, wyrażanej językiem niewyrafinowanej kodyfikacji, rozumianej na każdym poziomie percepcji.

Andrzej Kulig – wyróżnienie

Autor, przekształcając inspirujące go zdjęcia, wzbudza w odbiorcach wrażenie niepokoju, odmiennego niż ten, który emanuje bezpośrednio z fotografii. Pragnie, aby stworzona przezeń kompozycja malarska nie wynikała bezpośrednio z ilustrowania „sceny”, jaką przedstawia zdjęcie.Bardziej niż wyrażaniem samego siebie, zajmuje się dociekaniem nurtujących go problemów:„Czym jest współczesność, człowiek, społeczność; czym jest sztuka współczesna, a właściwie, czym jest współczesne malarstwo – funkcja a formy przekazu”.

Piotr Desperak– wyróżnienie

Cykl obrazów Piotra Desperaka o tytule Mutter, ich bin dumm (Matko, jestem głupi) zwraca uwagę sposobem postrzegania rzeczywistości z perspektywy osoby stawiającej pytanie o racjonalizm oraz wrażliwość. Autora prac zainspirowała historia Fryderyka Nietzschego, ratującego konia spod śmiertelnych batów dorożkarza. Wydarzenie zapoczątkowało chorobę psychiczną filozofa, głoszącego wiarę w człowieka. Symbolicznie opisuje to tytułowy cytat zaczerpnięty z listu Nietzschego. Obrazy Desperaka odsyłają do spraw ostatecznych, związanych ze śmiercią i przemijaniem. Widnieją na nich spopielone zwierzęta. Wanitatywna opowieść relacjonowana jest przezeń za pomocą zawężonej, jednocześnie wyszukanej gamy barwnej. Brawurowo wykorzystuje on wyrazistą materię zróżnicowanych środków malarskich – raz zaciera ślady pędzla, innym razem uwypukla jego dukt bądź stosuje zróżnicowaną fakturę. Duży format prac oraz odważne kadry kompozycyjne podkreślają dodatkowo dramatyczną ich wymowę. Znamienna dla młodych twórców ekspresja jest echem krzyku rozpaczy na widok okrucieństwa, jakie ludzkość przejawia wobec zwierząt. Piotr Desperak w swych obrazach przestrzega przed brakiem wrażliwości na ich los, ponieważ obojętność wobec nich może być przyczyną zaniku empatii, a nawet obumierania relacji międzyludzkich.

Olga Ząbroń – wyróżnienie

Jury doceniło minimalistyczne podejście do formy, a zarazem oryginalne kształty kompozycji.Prace Olgi Ząbroń zakorzenione są w tradycji malarstwa bezprzedmiotowego o charakterze medytacyjnym, odnoszącego się do poszukiwania „pierwiastków duchowych w sztuce”. Podejście geometryczne w postaci rytmów linii w opozycji do wyglądu podłoża daje interesujące kontrasty.Za sprawą oszczędnych środków wyrazu autorka wciąga odbiorcę w świat subtelnie wibrujących energii. Jednocześnie poprzez zerwanie z prostokątnym polem obrazu prace te wchodzą w relację z otaczającą przestrzenią.

Jury

prof. Aleksandra Simińska przewodnicząca
prof. Wojciech Cieśniewski
dr Katarzyna Makieła-Organisty
dr hab. Michał Misiak

prof. Kazimierz Rochecki

Kurator wystawy Jolanta Chmara Prezes ZPAP Okręg Bydgoski

Finaliści

Ewa Żochowska

Urodzona w 1976 r. Łódzka artystka sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, fotografia, instalacja, działania w przestrzeni miejskiej), projektantka i animatorka kultury. Absolwentka ASP w Łodzi (2002). Prezeska Fundacji Przędzalnia Sztuki i właścicielka Pracowni Kreatoora na Księżym Młynie. Więcej informacji: kreatoora.pl

Artur Zienko

Urodzony w 1964 r. w Krakowie. Artysta malarz. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie oraz Instytutu Sztuki UP w Krakowie. Pedagog, od 29 lat uczy projektowania odzieży i stylizacji ubiorów. Jego twórczość malarska charakteryzuje się ekspresją i bogactwem stosowanych barw, często w zaskakujących zestawieniach.Uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Wystawy indywidualne: Galeria Zejście, Kraków 1990, Piwnica pod Baranami, Kraków 1991.

Olga Ząbroń

Urodzona w 1985 r. w Krakowie) studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. Leszka Misiaka. Stypendystka Athens School of Fine Arts w Grecji (2008–2009). W 2015 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.Od 2013 roku uczestniczka Międzynarodowych Plenerów Artystów Posługujacych się Językiem Geometrii dr Bożeny Kowalskiej. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku. Tworzy też obiekty i instalacje przestrzenne.Jej prace znajdują się w zbiorach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Museum Jerke w Recklinghausen (Niemcy), Kulturhistorisches Museum Görlitz (Niemcy) oraz kolekcjach prywatnych.

Jerzy Zajączkowski

Urodzony w 1972 r. we Wrocławiu. Absolwent wrocławskiej ASP. Dyplom uzyskał w 1997 r. w pracowni rzeźby prof. Alojzego Gryta. W latach 2002–2007 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, uzyskując dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Sean Scully (2007). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i obiektem.

Grzegorz Wójcik

Urodzony 15.04.1982r. w Tarnobrzegu. W latach 2001-2006 studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego. Od 2007 r. mieszka w Tarnobrzegu i pracuje jako grafik komputerowy - freelancer. Od niedawna wrócił do malarstwa. Inspiracji szuka w naturze. Przenosi na płótno interesujące go fragmenty krajobrazu.

Grzegorz Wnęk

Urodzony we Frysztaku. Doktor habilitowany, profesor uczelni, prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Stypendysta MKiS 1998/1999, MKiDN 2006, MKiDN Młoda Polska 2007, MKiDN 2021, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2022. Grand prix 36. Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Współczesnego„Bielska Jesień” (2003). Wyróżnienie honorowe VI Triennale Sztuki Sacrum w Częstochowie (2006). III nagroda IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2020).

Michał Wirtel

Urodzony w 1988 r. w Lublinie) – a. Absolwent Wydziału Malarstwa Gdańskiej ASP, w czerwcu 2017 roku obronił dyplom z malarstwa u prof. Macieja Świeszewskiego. Zatrudniony na stanowisku asystenta w pracowni rysunku i malarstwa prowadzonej przez prof. Zbigniewa Gorlaka na Wydziale Grafiki Gdańskiej ASP. Zajmuje się grafiką projektową – jest autorem m.in. ponad 100 plakatów oraz kilku okładek płyt. Od roku 2015 projektuje oraz realizuje murale. Obecnie zajmuje się współczesną chrześcijańską sztuką sakralną – dyplom z malarstwa podtytułem Kazanie na Górze.

Tomasz Wiktor

Ukończył Liceum Plastyczne im. A. Kenara w Zakopanem. Jest absolwentem kierunku malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2018 roku zrealizował dyplom pod opieką prof. Stanisława Kortyki oraz prof. Pawła Lewandowskiego-Palle. Tworzy malarstwo dotyczące budowania się relacji i przebiegu w komunikacji międzyludzkiej, ujęte w portretowej wypowiedzi. Brał udział w „Najlepszych Dyplomach Akademii Sztuk Pięknych 2018” w Gdańsku. Jest zdobywcą Grand Prix 10. Międzynarodowego Biennale Miniatury, Gaude Mater, Częstochowa.

Michał Węgrzyn

Pseud. Demen z (ur. w 1989 r. w Wałbrzychu) – malarz, muralista, ilustrator. Absolwent wrocławskiej ASP im. Eugeniusza Gepperta. W 2014 roku zwycięzca konkursu na projekt i realizację muralu we Wrocławiu pt. „Brama do Nadodrza”. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach grupowych i indywidualnych. Stale współpracuje z galeriami oraz domami aukcyjnymi. Podejmuje także komercyjne i użytkowe przedsięwzięcia. Istotną cechą jego malarstwa są wielokrotnie nakładane i przenikające się warstwy.

Magdalena Uchman

Urodzona w 1981 r. w Przeworsku. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2006 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof. Krzysztofa Skórczewskiego. W roku 2010 ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zorganizowała 30 wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad 180 wystawach zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Paweł Tymcio

Urodzony w 1989 r. w Szczecinku. Absolwent malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.Dyplom obronił w pracowni dr. Dominika Lejmana. W swoich pracach porusza się w szerokim spektrum warsztatu malarskiego, tworzy instalacje i zajmuje się performance. Uczestniczył w wystawach w Polsce i za granicą. Jego fascynacja dawnymi mistrzami zaowocowała stworzeniem własnych i niepowtarzalnych technik warsztatowych wykorzystujących m.in. własnoręcznie gruntowane płótna, wytwarzanie farb czy użycie wosku pszczelego. Prace artysty znalazły się w prestiżowych kolekcjach polskich i zagranicznych.

Jerzy Tomala

Urodzony w 1951 r. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskał w 1975 r. Uczestnik ponad 140 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. Francja, Węgry, USA, Grecja, Słowacja, Hiszpania). Autor około 40 wystaw indywidualnych. Pracuje na etacie profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Aleksandra Szewczuk

Urodzona w 1982 roku artystka działająca w nurcie abstrakcji ekspresjonistycznej colorfield painting. Absolwentka malarstwa na gdańskiej ASP. Jedna z pierwszych dyplomantek w pracowni profesora Jerzego Ostrogórskiego w 2008 roku, aneks do dyplomu z ilustracji u profesor Jadwigi Okrassy. Jedna z finalistów III Pomorskiego Triennale Sztuki organizowanego przez Państwową Galerię Sztuki w 2019.Stypendystka Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego oraz Gdyńskiego Falochronu Kultury. Jej prace znajdują się w zbiorach Państwowej Galerii Sztuki oraz u kolekcjonerów w kraju i za granicą. Pracuje twórczo i mieszka w Sopocie.

Jan Szczepkowski

Artysta malarz, ur. w 1975 roku w Sanoku, gdzie mieszka i pracuje. Malarz nurtu neoromantycznego. Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach artystycznych. W 2003 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, uzyskując dyplom z malarstwa w pracowni profesora Jacka Waltosia. Zajmuje się malarstwem, pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków.

Maria Szachnowska

Urodzona w 1990 r. w Gdyni. Absolwentka Wydziału Malarstwa w AS P w Gdańsku. W roku 2014 obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. M. Świeszewskiego. W latach 2015–2017 asystent w pracowni dyplomowej prof. M. Świeszewskiego. Aktualnie studentka III roku studiów doktoranckich na Wydziale Malarstwa. Jej obrazy można było oglądać na licznych pokazach, w tym indywidualnych i zbiorowych: w Gdyńskim Centrum Filmowym, wystawie wraz z Anną Waligórską w Galerii El w Elblągu, Galerii Warzywniak w Gdańsku, Galerii L przy Domu Literatury w Łodzi i Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Stale współpracuje z Osiedlowym Klubem Kultury SM "Bałtyk" jako instruktor zajęć rysunku i malarstwa.

Aleksandra Staniorowska-Buła

Urodzona w 1990 r. we Wrocławiu. Studiowała malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom magistra obroniła w 2017 r. Finalistka konkursów, takich jak 5. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego Jesienne Konfrontacje (2019), PROMOCJE. 28. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych w Legnicy (2018), Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie (2017), Osten Biennal of Drawing (2016) i innych.Uczestniczka wystaw w Polsce i za granicą.

Stanisław Stach

Urodzony w 1954 r. w Olkuszu. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie (w latach 1978–1983). Dyplom uzyskał w pracowni litografii prof. W. Kunza. Brał udział w ponad 130 ogólnopolskich wystawach zbiorowych, ponad 90 wystawach międzynarodowych oraz zorganizował ponad 60 wystaw indywidualnych. Uzyskał szereg nagród i wyróżnień oraz odznaczeń państwowych. Uczestniczył w wielu plenerach malarskich – międzynarodowych i ogólnopolskich, a także w spotkaniach artystycznych.

Sylwester Stabryła

Urodzony w 1975 r.) – malarz, grafik, rysownik. Absolwent Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej z 2002 roku. Dyplom z malarstwa – prof. Andrzej Gieraga, aneks z grafiki – prof. Krzysztof Wyzner. Autor prac formujących się w obszerniejsze cykle: True Story, Searching for Reality, Raj Utracony, Duzi Chłopcy. Uczestnik wielu wystaw w kraju i za granicą, zdobywca nagród i wyróżnień. Finalista 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Laureat Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego. Zdobywca Grand Prix „Genius Saeculi” w hołdzie Magdalenie Abakanowicz oraz Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie „Materia Medicinalis, Materia Artificialis”. W jego twórczości łączy się to, co prawdziwe, z tym, co wyimaginowane: Tropiąc rzeczywistość, odnajduję nierealny świat. Posługując się realistycznym językiem wypowiedzi, tworzy malarstwo na wskroś osobiste i intymne. Sztuka ta rodzi się z obserwacji – otoczenia, rzeczywistości, osobowości.

Agnieszka Staak-Janczarska

Urodzona w 1994 roku. Absolwentka krakowskiej ASP. Najczęstszym tematem w jej twórczości jest martwa natura i człowiek. Komponując swoje obrazy, prowadzi grę z rzeczywistością. Czasem jest to wynik przedstawiania rzeźby lub obrazu w obrazie, cytatu z dawnych mistrzów, a jeszcze kiedy indziej eksponowanie z pozoru nieistotnych przedmiotów. Do ostatnich jej osiągnięć należy zdobycie I nagrody w V Zimowym Salonie Młodych, wyróżnienie w konkursie „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, stypendium Młoda Polska, II miejsce w ogólnopolskim konkursie „A co z wartościami?”.

Paweł Słota

Urodzony w 1989 w Częstochowie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa, gdzie w 2013 roku obronił dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka i zrealizował aneks z rysunku w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 150 wystaw zbiorowych: Polska, Węgry, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Bułgaria, Litwa, USA, Kanada. Laureat kilkunastu konkursów o charakterze krajowym i międzynarodowym. Pracuje w Krakowie i Częstochowie.

Jarosław Sankowski

Urodzony w 1962 w Bydgoszczy. W 1987 roku otrzymał dyplom magistra sztuki w specjalności malarstwo w PWSSP w Gdańsku. W latach 1994–2004 pracował jako nauczyciel plastyki w szkole podstawowej w Bydgoszczy, prowadził również zajęcia arteterapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. W 2007 uzyskał stopień doktorski w ASP we Wrocławiu, a w 2014 stopień doktora habilitowanego w ASP w Katowicach. Od 2007 jest zatrudniony w Zakładzie Malarstwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnie jako profesor URw Instytucie Sztuk Pięknych tejże uczelni. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę projektową, projektowanie witrażu. Zorganizował 30 wystaw indywidualnych, brał udział w blisko 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Wioleta Rzążewska

Urodzona w 1986 roku w Puławach. Studiowała malarstwo w pracowni prof. M. Wróblewskiej w Instytucie Edukacji Artystycznej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra sztuki z wyróżnieniem oraz nagrodę rektora. Członkini ZPAP Okręgu Warszawskiego. Finalistka oraz laureatka wielu konkursów oraz programów stypendialnych. W swoim dorobku artystycznym ma liczne wystawy indywidualne oraz pokonkursowe.

Anna Rutkowska

Urodzona w 1996 roku. Studia na warszawskiej ASP w pracowni malarskiej prof. J. Modzelewskiego, ze specjalizacją w pracowni dr. hab. J. Mioduszewskiego w 2020 (nagroda „Coming Out” dla najlepszego dyplomu). Finalistka konkursów „Artystyczna Podróż Hestii” (2020) oraz „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” (2022). Uczestniczka kilkunastu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Malarka, performerka, karateka. Cały czas poszukuje nowych tematów; maszyny rolnicze i własne przeżycia to tylko jedne z nich.

Magda Rucińska

Rysowniczka, malarka, autorka tekstów o sztuce, komiksie i ilustracji. Na swoim koncie ma kilka wystaw indywidualnych, m.in. w Galerii Wspólnej w Bydgoszczy, Galerii APS i 21 Gramów w Warszawie oraz uczestnictwo w zbiorowych pokazach, m.in. w Galerii Bielskiej BWA czy Muzeum Schloss Herzberg am Harz w Niemczech. Była stypendystką MKiDN (2009/2010) i Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2016). W 2018 roku we współpracy z Danielem Chmielewskim stworzyła książkę ilustrowaną dla dzieci pt. Miasto Złotej (wyd. Tadam).W 2020 roku obroniła doktorat na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Marta Rosenthal

Urodzona w 1978 r. Artystka wizualna. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2004 r.). Dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Norberta Skupniewicza. Dyrektor Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, wykładowca akademicki w Katedrze Przemysłów Kreatywnych WSG.Kuratorka wystaw, animatorka kultury. W swojej twórczości wykorzystuje współbrzmienie wielu mediów, aktualnie podejmując zagadnienia związane z relacją: miejsce – zapis – czas – obraz. Prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Wawrzyniec Reichstein

Urodzony w 1977 r. w Poznaniu) dyplom na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu(obecnie Uniwersytet Artystyczny) uzyskał w 2003 roku, otrzymując nagrodę im. Marii Dokowicz za najlepszą pracę dyplomową. Od 2003 roku pracuje na UAP w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z malarstwa na Wydziale Grafiki. Od 2015 roku pracuje w Liceum Plastycznym w Poznaniu jako nauczyciel rysunku i malarstwa. Bieżące prace występują w cyklach: Nowa powierzchniowość, Refleksy – Refreny, Coming residue, Online – Offline. Swoje prace prezentuje na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Maciej Rauch

Urodzony w 1988 roku. Absolwent ASP w Gdańsku. Dyplom uzyskał w 2012 roku. Ma na koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz wiele nagród i wyróżnień, m.in.: wystawa indywidualna „Between the Worlds”(Gdańska Galeria Miejska, 2012); finalista na Triennale Sztuki Pomorskiej w kategorii malarstwo (PGS, Sopot, 2016);stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórcy kultury (2017); wystawa indywidualna „Inne Dni/ The Other Days” (CSW Zamek Ujazdowski, 2021).

Agata Przyżycka

Urodzona w 1992 r. w Toruniu. W 2016 roku z wyróżnieniem obroniła pracę dyplomową w ASPw Gdańsku w pracowni profesora Macieja Świeszewskiego. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. przyzycka.com

Przemysław Pokrywka

Urodzony w 1980 r. Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego i na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Centralne pole aktywności twórczej artysty stanowi malarstwo. Ponadto uprawia rysunek, tworzy obiekty i instalacje site-specific, zajmuje się projektowaniem graficznym.Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik licznych ekspozycji zbiorowych prezentowanych w Polsce i zagranicą. Laureat nagród w dziedzinie malarstwa (2005, 2006). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007).

Grzegorz Leon Piotrowski

Urodzony w 1976 r. Absolwent ASP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego w 2004 roku. Trzykrotny stypendysta Prezydenta Miasta Gorzowa w latach:2000, 2001 i 2002. Prowadzi warsztaty artystyczne i akcje plenerowe. Tworzy obrazy, ceramikę i książki artystyczne. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Ma na swoim koncie około 80 wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Pola Piestrzeniewicz

Urodzona w 1996 r. w Lublinie. Studentka IV roku grafiki Akademii Sztuk Pięknych im.Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zajmuje się głównie malarstwem abstrakcyjnym, gdzie niefiguratywne materie zestawia z gestami pędzla. W swoich pracach poszukuje rozwiązań, odmiennych struktur i kształtów. Rozpatruje obcujące ze sobą płaszczyzny, to, jak wpływają na siebie w swych skrajnościach. Prace powstają poprzez obserwację zjawisk przyrodniczych, światła oraz otoczenia, w którym się obecnie znajduje. Laureatka II nagrody XXXVII edycji Konkursu im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne 2020. Zdobywczyni nagrody Łódzkiego Domu Kultury oraz wyróżnienia Festiwalu EMANACJE 2020.

Teresa Pająk

Urodzona w 1970 r. w Oleśnicy. Ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu; dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. S. Kortyki uzyskała w 1997 roku. Zajmuje się malarstwem. Brała udział w wy-stawach pokonkursowych, tj.: IV Triennale Autoportretu im. Jacka Malczewskiego, Muzeum Sztuki Współczesnej, (2003); Międzynarodowy Konkurs „Akt”, Galeria Marquardt, Łódź, 2010; III Ogólnopolski Konkurs „Obrazy muzyką malowane – polski pejzaż”, Pałac Sztuki w Krakowie (2010); 40. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2011; wernisaż SP-STAN, Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, Niepołomice 2015.

Magdalena Niścior

Urodzona w 1996 r. w Lublinie. Absolwentka Liceum Plastycznego w ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie. Uzyskała dyplom w specjalności reklama wizualna. Laureatka wielu konkursów plastycznych. Od 2016 roku studiuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Stanisława Baja. Uczestniczy w wystawach zbiorowych o charakterze konkursowym w kraju i za granicą. Bierze udział w plenerach malarskich i rzeźbiarskich. Trzykrotna stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego (2016, 2018, 2020).

Antoni Nikiel

Urodzony w 1959 r. w Gorlicach. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu.Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Stelmasika w 1986 roku. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek ZPAP, Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” oraz rzeszowskiej grupy artystycznej „Na Drabinie”. Uprawia malarstwo i rysunek. Zrealizował 25 wystaw indywidualnych, wziął udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W dorobku posiada 15 nagród i wyróżnień za działalność artystyczną.

Jakub Napieraj

Urodzony w 1991 r. w Łodzi Absolwent ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Wydział Sztuk Wizualnych. Uzyskał stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016.W 2016 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rysunkowych i Malarskich Działań Intermedialnych prof. A. Gieragi oraz w Pracowni Intermediów prof. W. Karolaka, uzyskując tytuł magistra sztuki. Realizacja została nagrodzona medalem w „Konkursie na najlepsze prace dyplomowe studentów ASP w Łodzi w roku 2016”. Zajmuje się malarstwem geometrycznym. Obecnie realizuje cykl, w którym poza pejzażem pojawia się postać ludzka współtworząca historie wraz z pięknymi klasykami motoryzacji z lat 60. i 70. XX w.

Michał Mroczka

Urodzony w 1984 r. Ukończył malarstwo na Wydziale Artystycznym w Lublinie. Od 2007 r.współtworzy grupę artystyczną Niezależna Akademia Frenetyków. Należy do Stowarzyszenia Pracownia Otwarta w Lublinie. Laureat Złotego Liścia Retro – Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Finalista Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2015. Finalista konkursu Konfrontacje Sztuki 2016 Mazowieckiego Instytutu Kultury i III Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego (Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy). Półfinalista Arte Lagu na 2016 w Wenecji. Jego obraz znalazł się na okładce książki Mariusza Szczygła „Nie ma”, za którą autor otrzymał Nagrodę Literacką Nike 2019. W obrazach dąży do symbiozy malarskiej formy z geopolityczną treścią, historią i industrialnym pejzażem. Uczestnik wielu wystaw w kraju i za granicą.

Filip Moszant

Urodzony w 1987 r. w Avignon. Uzyskał licencjat w École des beaux-arts de Bordeaux we Francji, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał z wyróżnieniem rektorskim w Pracowni Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza. Jego prace pojawiły się na wystawie Najlepszych Dyplomów ASPw Warszawie Coming Out, Bielskiej Jesieni 2017 i w Muzeum Narodowym w Krakowie Szlachetna Paczka. Autor wystaw indywidualnych: Szczeliny codzienności w Puławach, The lamps are different but the light is the same – wystawa dyplomowa prezentowana w Galerii Spokojnej w ASP i w przestrzeni miejskiej w Warszawie, a także Poza słowami w siedzibie Banku PKO w Warszawie (mecenat fundacji PKO Bank Polski).

Ewa Miller

Urodzona w 1955 r. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie (1974),Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Wydział Wychowania Plastycznego (1995). Animator działalności kulturalnej i edukacyjnej. Autor i kurator projektu bydgoskich działań interdyscyplinarnych Artyści Mieszkańcom – Mieszkańcy Miastu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Realizuje programy autorskie„Warsztaty twórczości plastycznej” i „Projekty edukacji twórczej” na studiach podyplomowych organizowanych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy i Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Prowadzi pracownię rysunku i malarstwa w Policealnej Szkole Sztuk Pięknych w Bydgoszczy.

Dariusz Milczarek

Urodzony w 1985 r. w Radomiu. W 2011 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASPw pracowni prof. A. Wsiołkowskiego. Również pod jego kierunkiem obronił doktorat w 2017 roku. Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Sieradza na ogólnopolskim konkursie malarskim VIII Triennale Martwej Natury, Grand Prix ogólnopolskiego konkursu malarskiego im. Franciszki Eibisch, I nagrody w konkursie na mural w Nowej Hucie za projekt „Kompozycja kubichutyczna I” (zrealizowany), zdobywca I nagrody za plakat do sztuki „Beatrix Cenci” w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie oraz nagrody ZPAP Katowice na XXI Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, udziela się jako kurator i organizator wydarzeń kulturalnych. Pełni funkcję kierownika Galerii Pryzmat. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Muzeum ASP w Krakowie.

Marek Maciąg

Ukończył ASP w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1987 roku w pracowni prof. Kopczyńskiego na Wydziale Rzeźby. W 2006 roku obronił pracę doktorską z malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Obecnie prowadzi zajęcia z rzeźby, malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu. Mieszka i tworzy w Opolu. Uprawia malarstwo, rzeźbę i rysunek. Ostatnie konkursy: Międzynarodowy Konkurs na Rysunek im. Andriollego – Nałęczów 2012 i 2014, VIII i IX Międzynarodowe Biennale Rysunku – Pilsen, Czechy 2012 i 2014 (z wyróżnieniem). W 2018 roku zajął II miejsce w konkursie na pomnik niepodległości we Wrocławiu.

Jerzy Łuczak

Urodzony w 1949 r. w Poznaniu. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu – Wydział Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. M. Haufy. Swoje prace wystawiał w Polsce i za granicą . Obecnie jest kierownikiem Domu Kultury „Schron Kultury Europa” w Poznaniu.

Henryk Laskowski

Urodzony w 1951 r. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni litografii prof. L. Mianowskiego. Aneks z ilustracji w pracowni prof. W. Świerzego. Zajmuje się malarstwem. Otaczającą rzeczywistość opisuje za pomocą delikatnej metafory. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Ostatnio: 2019 – EMP Gallery Tokio; Statek Robinsona, Muzeum Architektury i Galeria Miejska we Wrocławiu; 2018 – Rzeczywistość złudzeń, Galeria U w Warszawie; Realizm. Dwa spojrzenia, Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy.

Magdalena Laskowska

Urodzona w 1985 r. Uczestniczka ponad 20 wystaw zbiorowych (w tym w Niemczech) oraz 7 indywidualnych. Finalistka wielu konkursów, m.in. kilkukrotnie: Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego (Szczecin), Bielskiej Jesieni (Bielsko-Biała), Triennale Małych Form Malarskich (Toruń), laureatka PROMOCJI 2011 (Legnica), wyróżniona w Konkursie Potok Sztuki (Sopot). Uczestniczka Warszawskich Targów Sztuki oraz Targów Sztuki w Nowym Jorku i Bridgehampton (2019). Prace m.in. w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej oraz w prywatnej kolekcji Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Horsta Koehlera. Szczegóły: magdalenalaskowska.pl

Tomasz Kwiatkowski

Malarz, grafik, autor bajek, czasami bloger, kiedyś fotograf, działacz społeczny. Uczestnik zajęć w Pracowni Malarstwa i Rysunku w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie pod kierunkiem Anny Sołtysiak w latach 2012–2015. Realizacja projektów społecznych – Najdłuższe Urodziny, Ćwiczeniówka w Kamienicy Krasińskich w Warszawie, Festiwal Synteza Sztuk, Koncerty Urodzinowe Chopina, Kolędy, Święto Smolnej, Święto Muzyki. tomaszkwiatkowski.pl

Dorota Kuźnik

Urodzona w 1975 roku w Oleśnicy. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby na ASP we Wrocławiu, w 2016 rokuu zyskała dyplom magisterski z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. A. Dymitrowicza i pracowni multimediów prof. W. Pukocza. W 2015 roku nominowana do II etapu Konkursu Malarskiego „Postawy” na najciekawszą postawę artystyczną wśród studentów kierunku malarstwo ASP we Wrocławiu. Jest laureatką wyróżnienia honorowego w 27.Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje” w Legnicy oraz finalistką 5. Triennale Malarstwa Współczesnego „Jesienne Konfrontacje” (Rzeszów, 2019) i III Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego.Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych. Uprawia głównie malarstwo olejne na płótnie i desce.

Andrzej Kulig

Urodzony w 1998 r. w Warszawie. Od 2017 roku student malarstwa w Akademi Sztuk Pięknych w Warszawie. Do tej pory finalista kilku ogólnopolskich konkursów malarskich, m.in. Triennale Malarstwa Studenckiego Rzeszów 2019. Punktem wyjścia dla jego malarstwa są fotografie, pochodzące przeważnie z Internetu. Długotrwały proces malowania, mający charakter kontemplacyjny, służy nadaniu wyjściowemu obrazowi nowego znaczenia.

Urszula Kulczyk

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydziału Malarstwa. Dyplom obroniła w pracowni prof. Teresy Miszkin. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. W 2016 roku pracowała jako malarz animator nominowanej do Oscara animacji malarskiej Loving Vincent. Od 2017 roku prowadzi pracownię Rysunku i Malarstwa w Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu. W swojej twórczości artystka skupia się na tematach zwyczajnych. Jej prace są zróżnicowane pod względem techniki i formatu, głównie pracuje w technikach malarstwa wodnego i olejnego.

Sebastian Kularski

Absolwent ASP w Łodzi. Dyplom z malarstwa zrealizował w pracowni prof. Ryszarda Hungera. Obecnie doktorant w Instytucie Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach. Wraz z żoną Roxi stanowią kolektyw artystyczny robosexi – obszary ich działań to rzeźba społeczna, instalacja, performance. Od kilku lat tworzy obrazy w nurcie Geometrii Dyskursywnej, której inicjatorem jest jego obecny promotor prof. dr hab. Wiesław Łuczaj.Głównym przedmiotem jego badań jest kwestia transpozycji intencji na geometryczne układy kolorów w obrazie.

Maja Krysiak

Urodzona w 1980 r. w Częstochowie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, ceramiką, tworzy obiekty i instalacje. W 2005 roku ukończyła Wydział Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2006 roku uczestniczyła w 5. Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych w Pieńkowie i towarzyszących im wystawach zbiorowych w Pieńkowie i Krakowie. W latach 2006–2014 pracowała dydaktycznie na stanowisku asystentki na Wydziale Wnętrz ASP w Krakowie w I Pracowni Rysunku i Malarstwa. W 2013 roku został otwarty jej przewód doktorski na Wy-dziale Malarstwa ASP w Krakowie. Od czerwca do września 2019 roku współpracowała i odbywała staż przy projekcie malarskim „Destroyed Woman” Pauliny Ołowskiej dla Simon Lee Gallery London. W maju 2020 roku została laureatką programu stypendialnego MKiDN „Kultura w sieci”. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Martyna Kozłowska

Urodzona w 1996 r. Studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, studiów magisterskich na kierunku sztuki plastyczne. Autorka prac malarskich, graficznych i rysunkowych. Inspiracją w tworzeniu jest dla niej człowiek, jego emocje i duchowość.

Justyna Korzeń

Urodzona w Gorlicach, w Małopolsce. Studentka V roku Malarstwa w katowickiej ASP. W swojej twórczości podejmuje tematy związane z poszukiwaniem własnej tożsamości, światem dziecka – wspomnień i reminiscencji. Maluje obrazy inspirowane zdjęciami z albumu rodzinnego, dodając do nich współczesny komentarz osoby już dorosłej.

Monika Kopczewska

W 2016 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem rektorskim w Pracowni Malarstwa prof. Stanislawa Baja w warszawskiej ASP. Wyróżniona I nagrodą Ewy Tomaszewskiej za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Malarstwa. Pracuje na macierzystej uczelni, mieszka i tworzy w Warszawie.

Ireneusz Kopacz

Urodzony w 1967 r. w Jaśle. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Lecha Wolskiego w 1996 roku. Od 1997 roku pracownik naukowo-dydaktyczny (aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego) w Katedrze Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Autor 27 wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 170 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą; brał udział w 28 ogólnopolskich, międzynarodowych plenerach i sympozjach artystycznych.

Bartosz Kołata

Sztuka jest wyrazem opinii i nie spełnia swojego przesłania tylko wtedy, gdy nie zmusza do komentowania. Moim celem, w ograniczonym słowa tego znaczeniu, nie jest dogadzać widzowi, który z kolei w ramach rewanżu, poprzez patrzenie i kontemplację nadawałby obrazowi znaczenia. Zależy mi na tym, by rzucić mu wyzwanie i zaangażować go emocjonalnie i intelektualnie. Moje obrazy opowiadają historie ludzi i ich relacji w społeczeństwie poprzez ich samo odkrywanie się, które umożliwia między innymi nowoczesna technologia. Mam nadzieję, że moja sztuka może przełamać bariery wstydu związane z płcią, seksualnością, pożądaniami i cielesnością, szczególnie wśród tych, którzy czują się zmuszeni do zachowywania się lub wyglądania w określony, akceptowalny sposób.

Marcin Koleśnik

Absolwent krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. A. Brinckena w 2006 roku. Po studiach działał w grupie „Okolice 80” (wystawy w Polsce i Niemczech). Po rozwiązaniu grupy rozpoczął działalność w projektach muzycznych z pogranicza free jazzu i muzyki improwizowanej. Obecnie zajmuje się malarstwem, grafiką, tworzy ilustracje, pracuje w filmie. Prowadzi klasę rysunku i storyboardu w szkole filmowej w Krakowie.

Kinga Kociarz

Urodzona w 1999 r. w Owczarach pod Krakowem. Ukończyła X Liceum Ogólnokształcące im. KENw Krakowie oraz Szkołę Muzyczną I stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza, jednocześnie uczęszczała na zajęcia z malarstwa w Kuranda Studio. Obecnie studentka II roku Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w pracowni prof. Adama Brinckena.

Maria Kiesner

Urodzona w 1976 roku. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (dyplom pod kierunkiem prof.J. Modzelewskiego). W latach 2005 i 2007 stypendystka MKiDN. Od 2008 roku zatrudniona w Instytucie Edukacji Artystycznej APS im. M. Grzegorzewskiej; w 2009 doktorat „Miasto przed burzą”; w 2017 uzyskała stopień dok-tora habilitowanego. Maluje architekturę i pejzaże miejskie. Przedstawia obiekty realistycznie, ascetycznie i bez sztafażu; interesują ją zapomniane relikty socmodernizmu i modernizmu.

Marta Kawiorska

Urodzona w 1983 r. w Krakowie. W latach 2004–2009 studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP, obroniła dyplom w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. Autorka 7 wystaw indywidualnych w Polsce (Kraków, Warszawa, Kielce) i Niemczech (Klettgau). Laureatka Stypendium prof. Janiny Kraupe-Świderskiej w roku akademickim 2007/2008, Stypendium Twórczego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2009 oraz Stypendium Fundacji Grazella im. Anny Marii Siemieńskiej w 2017 roku.

Arkadiusz Karapuda

Urodzona w 1981 r. w Żyrardowie. Ukończył studia na kierunku malarstwo, na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2002–2007), uzyskując dyplom z wyróżnieniem rektorskim zrealizowany pod kierunkiem prof. Marka Sapetto (2007 r.). Autor dwudziestu wystaw indywidualnych i uczestnik ponad stu wystaw zbiorowych. Doktor habilitowany w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne (od 2018 r.). Pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi Pracownię Rysunku dla studentów I roku (od 2017 r.). Prodziekan ds. nauki i badań naukowych w macierzystej jednostce (2016–2019). Mieszka i pracuje w Warszawie.

Joanna Jeżewska-Desperak

Studiowała na Wydziale Artystycznym w WSP w Częstochowie. Brała udział w takich wystawach, jak: Międzynarodowe Biennale Miniatury; Gaude Mater w Częstochowie (2002, 2006, 2008,2010, 2014); Ogólnopolski Konkurs Plastyczny; Bielskie Centrum Kultury (2005, 2006, 2018); Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Wrocław (2009, 2012); „Zoom na Szczecin”, Filharmonia w Szczecinie (2016); Konfrontacje sztuki, Galeria Test w Warszawie (2017); II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa Bisztynek „Pejzaż architektoniczny”(2018), 14. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim (2019).

Aleksandra Jas

Urodzona w 1998 r. w Kielcach. Ukończyła Liceum Plastyczne im. J. Szermentowskiego w Kiel-cach na kierunku techniki druku tradycyjnego. Obecnie studentka II roku malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w pracowni prof. Adama Brinckena.

Aleksandra Ignasiak

Urodzona w 1982 r. w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem z Malarstwa – 2007, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem z Biżuterii – 2011, Akademia Sztuk Pięknych im. Strzemińskiego w Łodzi. Rozprawa doktorska pt. Malarstwo w przestrzeni – 2018, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 2017 roku prowadzi Pracownię Działań Malarskich w Przestrzeni Publicznej w macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem, instalacją, emalią i biżuterią. Autorka projektu „Odszarzanie miasta”, który prowadzi od 2011 roku. Szczęśliwa żona i mama pięcioletniego synka. Finalistka: YICCA, Art Combat Prize, Incubarte, Social Art Award.

Justyna Grodecka

Urodzona w 1998 r. w Warszawie. Jest studentką Wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wydziału Freie Kunst w Akademie der Bildenden Künste München. W swojej twórczości stara się przywołać konkretne wspomnienia i sny poprzez odtworzenie ich specyficznej atmosfery, która czasem ukazuje złowrogie oblicze. Grupa obrazów pod tytułem Pankrólish stanowi zapis, tych szczególnie ważnych dla artystki, myśli i wyobrażeń.

Bartłomiej Flis

Urodzony w 1994 r.) Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie na specjalizacji reklama wizualna oraz Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzina kierunku malarstwo. Dyplom obronił w 2019 roku w Pracowni Działań Malarskich w Przestrzeni Publicznej prowadzonej przez dr Aleksandrę Ignasiak.

Joanna Dziewanowska-Stefańczyk

Urodzona w 1981 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w latach 2001–2006.Dyplom w pracowni malarstwa prof. J. Modzelewskiego. Zajmuje się malarstwem i tkaniną artystyczną. Interesują ją działania kolektywne z udziałem innych artystek i artystów, łączące różne dziedziny sztuki. Organizuje i bierze udział we wspólnych działaniach artystycznych, które w tej chwili skupione są wokół tematu pracy kobiet i relacji międzypokoleniowych. Współzałożycielka grupy artystycznej „O rzut kamieniem”.

Katarzyna Dyjewska

Urodzona w 1987 r. Od 2019 r. pracuje jako asystentka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni rysunku prof. Tomasza Milanowskiego. Od 2016 r. studentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Malarstwa ASP w Warszawie. W malarstwie uporczywie bada możliwości techniki olejnej w obszarach koloru, przestrzeni i materii, chcąc jednocześnie skomentować w sposób metaforyczny otaczającą współczesność oraz wyrazić zagadnienie samotności człowieka żyjącego „bez miejsca”.

Dominik Dub

Urodzony w 1987 r. Absolwent Liceum Plastycznego w Rzeszowie, specjalizacja snycerstwo. Ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Sztuki, kierunek grafika. Mieszka w Sędziszowie Małopolskim.

Piotr Desperak

Urodzony w 1995 roku. W 2021 ukończył z wyróżnieniem kierunek malarstwo na ASP w Katowicach. Wybrane osiągnięcia i wystawy: grand prix w Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Rysunku w Bielsku-Białej (2015); stypendium MKiDN za osiągnięcia artystyczne; wystawa zbiorowa „Equi-nox”, Brick City Gallery, USA (2019); wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2020); wystawa „Ekspresja schyłku antropocenu” w Galerii Szyb Wilson, Katowice (2021); wystawa indywidualna „Uroboros zamyka krąg”w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie (2022); kwalifikacja do STRABAG Kunstforum Artaward International 2022 w Wiedniu.

Alicja Desperak

Urodzona w 1998 r. Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Scenografii(II rok I stopnia). Brała udział w wystawach ogólnopolskich, między innymi w Biennale Rysunku i Malarstwa w Bielsku-Białej. Zrealizowała scenografie i kostiumy w Muzeum POLIN do spektaklu Hadassa, czyli Estera(reż. Jan Kamiński). Zajmuje się projektowaniem scenografii, malarstwem, rysunkiem, fotografią, a także realizuje działania w zakresie multimediów.

Magdalena Czechowska

Pochodzi z Torunia, absolwentka Grafiki i Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2017 roku prowadzi tam zajęcia związane z grafiką w kontekście architektury.Projektuje i tworzy, wykorzystując różne media. Od stycznia 2020 jest rezydentką Kolonii Artystów – Dolne Miasto w Gdańsku, gdzie realizuje prace malarskie. Studia projektowe wywarły wpływ na jej wrażliwość. Zafascynowanie modernizmem i brutalizmem widać w najświeższych projektach, które kierują się ku geometryzacji i minimalizmowi.

Piotr Ciesielski

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1982 roku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego i w Pracowni Technik Metalowych prof. Leszka Rózgi. Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową i cyfrową, fotografią i filmem.Prowadzi Pracownię Obrazu w Przestrzeni na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Robert Bubel

Urodzony w 1968 roku w Żarkach k. Częstochowy. Malarz. Studiował malarstwo na ASP w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Z. Grzybowskiego w 1997 roku. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Od 1990 roku mieszka i pracuje w Krakowie. Zwykle pracuje nad kilkoma cyklami równolegle; w 2022 roku to przede wszystkim cykle kontynuowane od 2018: „Moje miejsce na ziemi’’ i „Deja vu” oraz cykl miniatur „20x20”.

Andrzej Brzegowy

Urodzony  w 1962 r. w Radomiu. Studiował w latach 1987–1992 na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1993 roku w pracowni drzeworytu prof. Andrzeja Bartczaka, aneks w pracowni malarstwa prof. Juliusza Narzyńskiego. Jest zatrudniony na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Radomskiego, gdzie prowadzi zajęcia z rysunku i grafiki warsztatowej. Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki, rysunku i rzeźby. Brał udział w ok. 70 wystawach zbiorowych oraz zorganizował 15 wystaw indywidualnych.

Paulina Bobak

Urodzona w 1996 1996 r. w Tychach. Studentka IV roku grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowi-cach. Absolwentka Liceum Plastycznego im. A. Kenara w Zakopanem – kierunek lutnictwo. Laureatka w konkursach: „A co z wartościami?” (Wrocław, 2019), Studencka Grafika Roku, Studencki Obraz Roku (Katowice, 2019). Brała udział m.in. w Wa no Contemporary 2017 in Japan, Utazu Art Award Biennale (2018), The 7th Guanlan International Print Biennial (2019), 20th International Print Biennial Varna 2019.

Cyprian Biełaniec

Ukończył studia plastyczne w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie.Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Tworzy kompozycje trompe l’oeil oraz hiperrealistyczne z elementami symbolizmu i surrealizmu w technice pastelowej, olejnej, uprawia rysunek. Ma w swoim dorobku ponad 300 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego prace prezentowano na wystawach w Danii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Rumunii, Szwecji, Tajlandii, USA, we Włoszech, na Słowacji, Ukrainie i Węgrzech.

Robert Bartoszek

Urodzony w 1964 r. w Turku w latach 1985–1990 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W latach 1991 i 2003 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. W 2001 r. zdobył pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie malarstwa Bielska Jesień oraz nagrodę główną ZPAP. W 2003 r. był laureatem europejskiej nagrody artystycznej Lexmark 2003. W 2007 r. brał udział w wystawie pokonkursowej Bielska Jesień. Uczestnik wystaw indywidualnych i zbiorowych w Poznaniu, Warszawie, Zielonej Górze, Koninie.

Wideo

O edycji

Refleksje przed otwarciem wystawy

Tegoroczna edycja IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego już przeszła do historii z powodu okoliczności, które wszystkich nas – i artystów, i widzów– zaskoczyły. Czy obdarzeni ponadprzeciętną wrażliwością twórcy antycypowali w swoich pracach to, co okazało się nieuchronne i przewartościowało codzienność, dotykając wszystkich mieszkańców na świecie? (Jeśli znalazłeś, Drogi Widzu/Czytelniku, ten katalog w roku, powiedzmy, 2120, to przypominam – chodzi o pandemię koronawirusa). Nieuniknione stało się więc ocenianie prac w tym zaskakującym kontekście. Trudno nie odbierać pustych ulic, wyalienowanych bohaterów, niebieskiej melancholii jako znaków tego, z czym wiosną 2020 roku przyszło nam się zmierzyć.

To następna, piąta odsłona konkursu pokaże, jak artyści poradzili sobie/radzą sobie w świecie popandemicznym, czy znaleźli w nim swoje miejsce i potrafią – tak jak od wielu wieków to robią, odpowiedzieć na pytania, które zadaje im „współczesność”, stająca się jakże szybko historią.Obecną edycję przychodzi czytać jako zapis „chwili przed wybuchem”.

Jeśli konkursowi patronuje Leon Wyczółkowski, to może warto zadać sobie przy okazji najprostsze pytania: jakie dziedzictwo w polskiej sztuce pozostawił?, kim jest dla współczesnych malarzy i grafików? Odpowiedź na nie powinniśmy otrzymać dzięki konkursowi.

Przez całe swoje twórcze życie Leon Wyczółkowski poszukiwał – tematów, rozwiązań formalnych, zwłaszcza tych związanych ze światłem w obrazie/grafice. Dążył do perfekcji, co szczególnie widoczne jest w mistrzowskich grafikach, w powstawaniu których, jak podejrzewał Stanisław Wyspiański, pomagał artyście sam diabeł. Leon Wyczółkowski pozostał jednak – mimo że żył w czasach dynamicznie zmieniających się stylów i intensywnych poszukiwań wyjść poza sztukę przedstawieniową – realistą.

Leon Wyczółkowski wnikliwie przyglądał się ludziom. Wśród nadesłanych na konkurs prac jest wiele portretów. Kim jest człowiek dostrzeżony przez twórców kończącej się drugiej dekady XXI wieku? Jest kobietą. Czasami uwikłaną w historię, ubraną jak w pancerz w czarną suknię(Dorota Kuźnik, Czarna sukienka/10 Odonata). Jeśli się jej pozbędzie, nabierze siły i pewności siebie (ta sama autorka, z cyklu Comme des Garçons). Innym razem jest rozdwojonym pięknem, podszytym lękiem (Martyna Kozłowska, (Nie)Myślę, (Nie)dobry). Jest pewna siebie i nie bierze jeńców (Jan Szczepkowski, Wieczne południe). Jest istotą – zakłada maski i myli tropy (Grzegorz Wnęk, Miasto).

Z podobną pasją, z jaką L. Wyczółkowski portretował ludzi, portretował miasta. Ryciny z tek poświęconych Krakowowi, Lublinowi, Warszawie oprawione starannie w passe-partout zdobiły wnętrza mieszkań polskiej przedwojennej inteligencji. Pokazywał je z zaskakujących perspektyw, podkreślając ich nieprzemijającą urodę, kodując w nich historyczne tropy. Miasto okazuje się wciąż inspirującym tematem. Artyści dostrzegają dynamikę metropolii (Paweł Słota, Przestrzenie ujawnione XCVI, Przestrzenie ujawnione LXXXVIII). Zauważają to, co jest zagrożeniem.Widzą samotność (Dariusz Milczarek, Cień I) i pozorną siłę „świateł wielkiego miasta”, za którą nie ma ani czasu, ani siły na pogłębione kontakty i trwałe związki (Joanna Jeżewska-Desperak, Za wielką szybą IV, Za wielką szybą VII, Za wielką szybą VIII). Ostrzegają, że miasto, tak jak natura, ulega destrukcji i tego procesu nie jest w stanie powstrzymać zapisana w jego murach historia(Ewa Miller, „W okolicy stoczni. Reminiscencje z podróży do Gdańska”, etiudy kontrolowane).

Leona Wyczółkowskiego inspirowała przyroda. Przyglądał się jej w zachwycie, ale też dostrzegał w niej przemijanie i śmierć. Nie sposób w sytuacji, która zatrzymała na chwilę świat, nie analizować prac o tej tematyce w kontekście zaskakujących i nieprzewidywalnych wydarzeń, które dotknęły nas wszystkich. Ale zieleń nie jest azylem. Mami ulotnym i bujnym pięknem (Grzegorz Wnęk, Ogrd tajemniczych istot, Jerzy Łuczak, z cyklu Terytoria 1). Jest na wyciągnięcie ręki, ale jesteśmy od niej odseparowani (Dominik Dub, Fortepian). Na łące, tak świetlistej, że bolą oczy, postacie tworzą niewielkie grupy bardzo od siebie oddalone lub stoją samotnie, jak mała dziewczynka z plecakiem. Przestrzeń wspólna nie łączy (Magdalena Laskowska, Pole Mokotowskie, Slow life I).

Kiedy sięgamy po analizy naukowe dzieł mistrza Leona, temat śmierci nie jest tym, na który badacze zwracają uwagę w pierwszej kolejności. A przecież ten motyw był obecny, przewijał się przez całą jego twórczość, poczynając od szokującego jego współczesnych Chrystusa w grobie(1880) po Wiosnę – wnętrze pracowni artysty (1931–1933). Uczestnicy konkursu pokazali, jak jest ważny dla nich, i że warto na ten temat dialogować z Wyczółkowskim. Niebieska, śmiertelna poświata otula i wnętrza, i ludzi (Kinga Kociarz, Wyjście z roli), nie pozostawia wątpliwości, że to koniec (Andrzej Kulig, Bez tytułu (Alegoria artysty)). Następuje znikanie i zacieranie rysów(Tomasz Wiktor, Echo III, Fantom, Fonia, Katarzyna Dyjewska, II (z cyklu Przejścia), III (z cyklu Przejścia). Destrukcja i zło dotyka tych, którzy nie powinni nigdy takich stanów doświadczyć(Maciej Rauch, On the other side).

Nade wszystko obcowanie z twórczością patrona konkursu to estetyczna przyjemność, o której Henri Matisse powiedział tak: Sztuka powinna być jak wygodny fotel, w którym każdy mógłby odpocząć.Czy taką przyjemność poczujemy, oglądając pokonkursową ekspozycję? Proszę się rozejrzeć...

Agnieszka Wysocka

Galeria